Ekososiaalinen sivistys opetuksessa

05.02.2018

Ekososiaalisen sivistyksen ytimenä on ekologisesti kestävä toiminta. Vantaan luontokoulun kurssilla: "Ekososiaalisen sivistyksen näkökulmia opetukseen ti 10.4. klo 14-17‍" käydään läpi mm. luonnon tuottamia palveluita, tuotteiden ekologista jalanjälkeä, maapallon ihmisten eriarvoisuuteen sekä sitä mitä onnellisuuteen tarvitaan.

Lisätietoa: www.vantaanluontokoulu.fi/kurssit