Simonkylän koulun järjestyssäännöt

Meillä reilut säännöt siksi on, että kaikilla hyvä olla on. Jos melu aina pauhaa, ei ole meillä rauhaa. Muista niksi tämä, ja säännöt ovat nämä;
1. Vaikka vapautta saakin haukata, ei voi koulun alueelta pois laukata.
2. Purkkaa voi välitunnilla ahtaa poskiin, kunhan se ennen tuntia lentää roskiin.
3. Omasta suustasi huoli kanna ja muille työrauha anna.
4. Älä puhelinta tunnilla käytä, vaan pääsi tiedolla täytä.
5. Voit välitunnilla terveellisen välipalan syödä, kunhan muistat roskat roskakoriin lyödä.
6. Välitunnilla saa olla fantsua, kunhan muistaa muitakin funtsia.
7. Sääntöjä ei voi unohtaa ja talloa, joten kentällä pelataan pelejä ja palloa.
8. Kun on ulkona märkä keli tai asteita nolla, jätä ulkovaatteet naulakkoon, niin
on kaikilla mukava olla.
9. Ethän väkivaltaa käytä, on se päätös järkeen käypä.
10.Kun asiallista kieltä käyttää, niin hyvän kuvan muille näyttää.
11.Energiajuomat ja limut tarkoittaa silkkaa tyhmyyden palvontaa. Niitä et saa koulussa juoda, vaan voit opeille kivan mielen tuoda.
12.On kaikilla mukava olla kyllä, joten pidä yleistä siisteyttä yllä.
13.Tupakka tappaa ja nuuska nujertaa, älä näitä siis käytä.


1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TAUSTA


Simonkylän koulu tukee oppilaan valmiuksia kehittyä ja kasvaa vastuuntuntoiseksi, hyvin käyttäytyväksi, elämään myönteisesti suhtautuvaksi, itseään ja toisia arvosta- vaksi ja oppivaksi ihmiseksi.


2. KOULUALUE JA KOULUNKÄYNTIIN LIITTYVÄT TILAISUUDET


Koulun alueena pidetään koulun sisätiloja, koulun ulkopuolisia opetustiloja, pihoja, kulkuneuvojen paikoitus- ja säilytysalueita sekä urheiluun tarkoitettuja ulkoalueita. Oppilaan tulee pysyä koulualueella koulupäivän ajan. Koulumatkat eivät kuulu järjestyssääntöjen ja koulun valvontavastuun piiriin.


Rahan kerääminen ja kaupustelu sekä julisteiden kiinnittäminen koulun ilmoitustauluille on sallittu vain rehtorin luvalla. Koulun ulkopuolisten oleskelu koulun alueella vaatii myös rehtorin luvan.


Koulun sääntöjä noudatetaan myös koulun järjestämissä tilaisuuksissa, joita ovat


 •  koulussa kouluaikana järjestettävät juhlat ja muut tilaisuudet
 •  koulussa kouluajan ulkopuolella järjestettävät juhlat, kerhot, opintoretket ja
 • muut tilaisuudet
 •  koulun ulkopuolelle järjestettävät tutustumiskäynnit, kilpailut ja retket
 •  leirikoulut


3. PÄIVITTÄISEN TYÖSKENTELYN ERI TILANTEET


3.1. Yleistä


Opettajat, oppilaat ja muu henkilökunta yhdessä huolehtivat ja vastaavat koulun ja koulualueen turvallisuudesta, viihtyisyydestä ja siisteydestä. Kaikkien koulussa työskentelevien työtä tulee arvostaa.


 •  Anna kaikille koulussa työskenteleville työrauha.
 •  Noudata kaikkien henkilökuntaan kuuluvien ohjeita.
 •  Kohtele koulutovereitasi ja koulun henkilökuntaa ystävällisesti.
 •  Ilmoita henkisestä tai fyysisestä väkivallasta heti opettajalle, luokanvalvojalle tai rehtorille. Väkivalta on aina tuomittavaa.
 •  Pidä hyvää huolta koulun omaisuudesta. Ilmoita rikkoutuneesta esineestä heti kouluisännälle tai opettajalle. Jos vahingoitat koulun omaisuutta rikkomalla, töhrimällä tai muulla tavoin, olet velvollinen korvaamaan vahingon. Samoin joudut korvaamaan kadottamasi opiskeluvälineet.
 •  Älä tuo kouluun virvoitusjuomia, karkkia tai epäterveellisiä naposteltavia.
 •  Älä tupakoi koulupäivän aikana koulun alueella tai koulun järjestämissä tilai-
 • suuksissa.
 •  Älä tuo koulun alueelle päihteitä tai vaarallisia esineitä. Koulun järjestämissä tilaisuuksissa ei saa olla päihteiden vaikutuksen alaisena.
 •  Älä pelaa uhkapelejä


Sääntöjen rikkomisesta seuraa rangaistus ja siitä ilmoitetaan aina huoltajalle.


3.2. Luokkatilat ja oppitunnit


Tunnilla oppilas osallistuu opetukseen, noudattaa opettajan ohjeita, suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyy asianmukaisesti. Jos hän häiritsee opetustilannetta, hänet ohjataan pois luokasta.


 •  Tule ajoissa oppitunnille. Myöhästymisistä seuraa rangaistus.
 •  Ota mukaasi tarvittavat opiskeluvälineet.
 •  Riisu päällysvaatteet ja päähine luokassa.
 •  Laita kännykkä ja muut laitteet taskuun tai laukkuun. Tarkista, että kännykkä on äänettömänä. Musiikkia saat kuunnella vain opettajan luvalla.
 •  Jos opettaja ei ole saapunut luokkaan 10 minuutin kuluessa, hae kansliasta lisäohjeet.
 •  Jos olet oppitunnin aikana oppilaanohjaajan terveydenhoitajan, hammaslääkärin, psykologin tai kuraattorin vastaanotolla, sovi siitä aina etukäteen opettajan kanssa. Pyydä käynnistäsi todistus opettajalle annettavaksi.
 •  Jos sattuu tapaturma, hae viipymättä aikuinen paikalle. Koulu ottaa aina yhteyttä kotiin ja oppilas täyttää koulutapaturmailmoituksen.


3.3. Muut tilat


 •  Älä heittele lumipalloja.
 •  Jätä polkupyörä tai muu kulkuneuvo lukittuna niille varatuille paikoille. Älä oleskele välituntien aikana autojen, mopojen tai pyörien paikoitusalueella.
 •  Pelaa jalkapalloa ja muita pallopelejä koulun kentällä.
 •  Älä rullaluistele, skeittaa tai potkulautaile koulun tiloissa.


Ruokalassa noudatetaan seuraavia sääntöjä:


 •  Jätä päällysvaatteet, päähineet ja reput ruokalan ulkopuolelle.
 •  Jonota rauhallisesti ja odota omaa vuoroa.
 •  Käyttäydy asiallisesti ja kohteliaasti.
 •  Vie käytetyt ruokailuvälineet ja ruoantähteet niille varatuille paikoille.
 •  Nauti kaikki, mitä aterialla tarjotaan, ruokalassa.
 •  Noudata ruokalan henkilökunnan ja opettajien ohjeita


3.4. Poissaolot


Etukäteen tiedettyyn poissaoloon tulee huoltajan pyytää lupa: enintään koulupäivän mittaiseen poissaoloon suullinen lupa, sitä pidempiin kirjallinen. Enintään kolmen päivän luvan myöntää luokanvalvoja, pidemmän rehtori.


Jos sairastut koulupäivän aikana, käy tarvittaessa terveydenhoitajan luona. Luvan koulusta poistumiseen saat luokanvalvojalta, toiselta opettajalta tai terveydenhoitajalta. Jos olet poissa oppitunnilta, selvitä läksyt ja tunnilla käsitellyt asiat.


Perusopetuslaissa huoltaja velvoitetaan ilmoittamaan lapsen poissaolosta ensimmäisenä päivänä. Jos oppilas on ollut poissa eikä kotoa ole tullut ilmoitusta, luokanvalvoja ottaa yhteyttä kotiin.


Järjestyssääntöjen lisäksi noudatetaan yleisiä lakeja ja asetuksia sekä opetusviranomaisten antamia ohjeita. Nämä järjestyssäännöt astuvat voimaan 12.9.2013.


Simonkylän koulu

Opettajanhuone 040 653 6201

Koivukyläntie 52

PL 4502

01350 Vantaa

Rehtori: Tommi Jokinen,
040 849 4022

Apulaisrehtori: Janne Asplund,
040 563 1334

Koulusihteeri: Kaarina Meronen,
040 573 4311

facebook instagram