Meidän koulumme

Seutulan koulu on pieni alakoulu Vantaan luoteisosassa. Oppilaita koulussamme on noin 150. Opetusta annetaan perusopetusluokissa 1-6.


Pienessä koulussamme kaikki lapset ja aikuiset ovat tuttuja keskenään. Yhteisöllisesti, toinen toistamme auttaen ja yhteisten pelisääntöjen mukaan toimien luomme hyvän me-hengen.


Koulumme toiminta on lapsilähtöistä. Tavoitteenamme on, että oppilaat pitävät Seutulan koulua omana turvallisena koulunaan.


Koulumme arvot terve itsetunto, elämää varten ja empatia, ohjaavat toimintaamme. Opiskellessaan oppilaat oppivat arvostamaan omaa työtään. Heille syntyy ymmärrys koulunkäynnin tärkeydestä itselleen ja omalle elämälleen. Terveen itsetunnon kehittymisen myötä oppilaat käyttäytyvät hyvin ja huomioivat muita ihmisiä.Seutulan koulu

Opettajainhuone 0406413413

Katriinantie 60, 01760 Vantaa

PL 2506, 01030 Vantaa

Koulunjohtaja: Katri Hyvönen,
0405860923, katri.hyvonen@vantaa.fi

Koulusihteeri: Kirsi Lampen-Koivula,
0503031183, kirsi.lampenkoivula@vantaa.fi

Varajohtaja: Maria Savolainen,
0405753625, maria.savolainen@eduvantaa.fi