Teppo-opiskelu

‍MIKÄ TEPPO? (Työelämäpainotteinen perusopetus)

Ruusuvuoren koulussa on vuodesta 2017 alkaen ollut mahdollista opiskella työelämäpainotteisesti. TEPPO-opintoihin voivat hakea kaikki 8.- ja 9.-luokkien oppilaat. Haku tapahtuu keväällä. TEPPO-opiskelua varten ei perusteta erillistä luokkaa, vaan TEPPO-oppilaat opiskelevat työssäoppimisjaksoja lukuunottamatta normaalisti oman luokkansa mukana. Työssäoppimisjaksot ovat kestoltaan 1-2 viikkoa. Lukuvuoden aikana työssäoppimisviikkoja on keskimäärin 6-8.

KENELLE SOPII?

 • Työelämäpainotteinen opiskelu sopii sekä lukioon että ammatillisiin opintoihin tähtäävälle.

Erityisesti siitä hyötyvät oppilaat, jotka:

 • ovat motivoituneita ja joilla on valmiuksia työelämäpainotteiseen opiskeluun
 • oppivat mielellään käytännönläheisesti
 • tarvitsevat omakohtaisia kokemuksia urasuunnitteluvalmiuksiensa kehittämiseen
 • kaipaavat lisää motivaatiota, suunnitelmallisuutta ja tukea opintoihinsa
 • kaipaavat lisää monipuolisuutta tai haastetta opintoihinsa

MIKSI TEPPO?


Teppo-toiminta pyrkii edistämään oppilaiden


 • Itsetuntemusta ja omien vahvuuksien tunnistamista
 • Motivaatiota ja toimijuutta
 • Ajankäytön hallintaa
 • Työelämätaitoja, työelämätuntemusta ja urasuunnitteluvalmiuksia
 • Päätöksentekotaitoja

LUKUVUODEN 2018-2019 TEPPO-työssäoppimisjaksot:

8lk:

17.-21.9.18

22.10.-2.11.18

17.-21.12.18 (valinnainen)

21.1.-25.1.19

20.-31.5.19

9lk:

27.-31.8.18

22.10.-2.11.18 (TET-viikot)

25.2.-8.3.19

20.-24.5.19 (valinnainen)

Ruusuvuoren koulu

Opettajainhuone 040-574 4871

Kisatie 21

PL 6502

01450 Vantaa

Rehtori: Salla Rytilä,
040-521 2913

Apulaisrehtori: Kaisa Honkakoski,
043-827 2839

Koulusihteeri: Marjo Heiskanen,
040-487 1187

facebook instagram