Meidän koulumme

‍Ruusuvuoren koulu on Korsossa sijaitseva peruskoulu 6.-9. -luokkalaisille. Koulussamme opiskelee lähes 500 oppilasta yli 30 opettajan johdolla.

"Ruusuvuoren koulun toiminta pohjautuu valtakunnallisen opetussuunnitelman ja Vantaan kaupungin arvoperustalle. Hyvinvointi syntyy yhdessä tekemisestä sekä oikeudenmukaisuutta ja hyväntahtoisuutta arvostavasta ilmapiiristä. Hyvät tavat kuuluvat luonnollisena osana Ruusuvuoren koulun arkeen. Yhdessä luotujen sääntöjen noudattaminen takaa jokaisen arvon ja turvan yhteisössä ja edistää kaikkien hyvinvointia. Myös monipuoliset ja osallistavat työtavat ovat hyvinvointia edistäviä tekijöitä. Oppilaat osallistuvat toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin. Hyväksyvä ilmapiiri rohkaisee uuden kokeilemiseen ja tuo oppimisen iloa.

Ruusuvuoressa oppilas oppii yksin ja yhdessä muiden kanssa suunnittelun, ajattelemisen ja tekemisen taitoja. Opettaja ohjaa oppilaita kehittämään oppimaan oppimisen taitoja. Oppilaan lisääntynyt vastuu omasta oppimisesta johtaa vähitellen itseohjautuvuuteen. Oppiminen on kumuloituvaa ja vaatii pitkäjänteistä harjoittelua. Opettaja kannustaa oppilasta poistumaan omalta mukavuusalueeltaan ja asettamaan tavoitteet vähitellen omaa taitotasoa korkeammalle. Opettaja ohjaa oppilasta pohtimaan oppimistapojaan ja toimintaansa monipuolisen palautteen avulla.

Opettajat tarkastelevat lukuvuoden tavoitteita koulun arvojen pohjalta uuden lukuvuoden toimintaa suunniteltaessa. Oppimiskäsityksen ja arvoperustan toteutumista arvioidaan lukuvuoden aikana käytävillä keskusteluilla, eri tahojen kanssa toteutetuilla kyselyillä ja oppilaan itsearvioinneilla. Oppilaat pohtivat arvoja laatimalla oman luokkansa säännöt, joiden toteutumista seurataan yhdessä lukuvuoden aikana." OPS2016

Ruusuvuoren koulu

Opettajainhuone 040-574 4871

Kisatie 21

PL 6502

01450 Vantaa

Rehtori: Salla Rytilä,
040-521 2913

Apulaisrehtori: Kaisa Honkakoski,
043-827 2839

Koulusihteeri: Marjo Heiskanen,
040-487 1187

facebook instagram