Programmering i Vanda

‍Inom den svenskspråkiga grundläggande utbildningen i Vanda studerar eleverna programmering i anknytning till matematikundervisningen. Eleverna får också bekanta sig med åldersanpassad robotik inom flera olika ämnen, bl.a. slöjd.

För att garantera en jämn kvalitetsnivå i programmering och robotik i samtliga svenskspråkiga skolor utarbetas det en läroplan för programmering och robotik, som kommer att godkännas och publiceras inom en snar framtid.

Skolorna kan också utnyttja tutorlärarnas sakkunskap i programmering och robotik. Tutorerna besöker gärna skolorna och erbjuder många olika slags workshopar. I samband med tutorbesöket går det också att låna en roboportfölj, ifall skolan ännu saknar lämplig utrustning. Här hittar du vidare information om tutorernas workshopar!

Robotiikan oppimiskeskus

Kirjasolan puoleinen sisäänkäynti

Lummetie 4

01300 Vantaa

Projektisuunnittelija: Tuulia Kuismin,
0405487832, tuulia.kuismin@vantaa.fi

Projektisuunnittelija: Antti Luoto,
0404805687, antti.luoto@vantaa.fi