Ohjelmoinnin tukimateriaali perusopetuksessa

Vuoden 2016 opetussuunnitelma toi mukanaan ohjelmoinnin opetuksen osaksi peruskoulun opetussuunnitelmaa. Vantaan opettajat ovat luoneet kaikkien kaupungin opettajien ja kasvattajien opetuksen tueksi erillisen ohjelmoinnin tukimateriaalisivuston.

Ohjelmoinnin tukimateriaalisivustolla käydään läpi eri koulutusasteiden kannalta olennaisia ohjelmoinnin käsitteitä, jaetaan vinkkejä ikäryhmälle soveltuvista laitteista ja ohjelmistoista sekä annetaan valmiita leikkejä, tehtävänantoja ja käyttöohjeita, joita jokainen voi hyödyntää suoraan omassa opetuksessaan. Löydät jokaisen koulutusasteen kohdalta Tutustuu, Harjoittelee ja Osaa -osiot, jotka kertovat, millaisia asioita oppilaan pitäisi ohjelmoinnista osata, mitä hänen tulee vielä harjoitella ja mihin sisältöihin hän vielä tutustuu.

Ohjelmoinnin opetussuunnitelma on yläkoulun ja lukion sisältöjen osalta vielä kesken, ja sitä täydennetään syksyllä 2018.

Tutustu perusopetuksen ohjelmoinnin tukimateriaaliin!

Robotiikan oppimiskeskus

Kirjasolan puoleinen sisäänkäynti

Lummetie 4

01300 Vantaa

Projektisuunnittelija: Tuulia Kuismin,
0405487832, tuulia.kuismin@vantaa.fi

Projektisuunnittelija: Antti Luoto,
0404805687, antti.luoto@vantaa.fi