Eskarit ja lukiolaiset yhdessä robottien äärellä


Valokuva
Katso videolta, kun Eskarilaiset ja lukiolaiset pohtivat unelmiensa robottia.

Vantaan esiopetus ja lukiokoulutus käynnistivät keväällä 2018 yhteistyön ohjelmoinnin ja robotiikan opetuksessa. Yhteistyöllä rakennetaan yhteisöllisyyttä eri ikäisten oppijoiden välille sekä innostetaan vantaalaisia lapsia ja nuoria robotiikan pariin.

Vantaan kaikissa päivälukioissa on tarjolla tutkivan oppimisen kurssi, jolla opitaan ohjelmointia ja robotiikkaa. Lukiolaiset toteuttavat kurssin aikana kukin oman robottiprojektinsa. Robottien suunnittelu, kokoaminen ja käyttö vaativat kuitenkin yhteispeliä. Esiopetuksessa olevat lapset pääsevät kokeilemaan leikillisestä koodaamista ja tutustumaan robotiikkaan.

Keväällä 2018 kaksi esiopetusryhmää osallistui lukioiden robokursseille. Yhteiskursseilla eskarilaisista ja lukiolaisista kootuille pienryhmille heitettiin esimerkiksi Blue-Bot-haaste. Onko Blue-Bot vielä sinulle tuntematon? Niin se oli kurssilaisillekin. Blue-Bot on pieni lattiarobotti, jonka voi ohjelmoida esimerkiksi tabletin tai tietokeen avulla tottelemaan käskyjä. Käskyt lähetetään robotille, ja robotti liikkuu lattialla niiden mukaan. Seuraavaksi mukaan opetukseen otetaan Sphero ja Kubo ja Dash.

Eskarilaiset pääsivät myös tutustumaan lukiolaisten omiin projektitöihin. Ryhmät perehtyivät projektin rakentamisen vaiheisiin ja sen hetkisten ongelmien ratkaisemiseen. Kiinnostusta herättivät esimerkiksi rikki mennyt robotti-imuri ja rakenteilla oleva, estettä väistävä auto.

Yhteistyö tukee niin lasten kuin lukiolaistenkin oppimista

Oman robotiikkaprojektin avaaminen eskarilaisille opettaa lukiolaisia sanoittamaan ja jäsentämään kurssilla oppimaansa. Vuorovaikutuksella on oppimisessa suuri merkitys. Lasten kysymyksiin vastaaminen ja eskarilaisille opettaminen tukee myös lukiolaisten oppimaan oppimisen taitoja.

Esiopetuksessa olevan lapsen maailmassa kaikki tulevaisuuden ammatit ovat vielä mahdollisia. Yhteisissä robokokeiluissa esiopetuksen lapset pääsevät tutustumaan ohjelmoinnin ja robotiikan jännittävään maailman osallistumalla lukiolaisen projektiin. Tarjoamalla perinteisiä oppimisen rajoja ylittäviä ympäristöjä pidetään yllä ja avarretaan lapsen myönteistä suhtautumista omiin mahdollisuuksiin. Lukioympäristössä oppiminen on merkittävä kokemus ja avaa näkymiä tulevaisuuteen itsestä oppijana.

Koska eskarien ja lukioiden robottikokeilu oli onnistunut, yhteistyössä ovat lukuvuodella 2018-2019 mukana kaikki Vantaan lukiot. Tavoitteena on, että yhdessä oppiminen ohjelmoinnin ja robotiikan parissa on mahdollista yhä useammalle vantaalaiselle lapselle ja nuorelle.

Ohjelmoinnin ja robotiikan oppiminen lähtee asenteesta, jossa ikää tärkeämpi tekijä on ennakkoluulottomuus ja rohkeus.‍

  • Julkaistu: 01.10.2018

Robotiikan oppimiskeskus

Kirjasolan puoleinen sisäänkäynti

Lummetie 4

01300 Vantaa

Projektisuunnittelija: Tuulia Kuismin,
0405487832, tuulia.kuismin@vantaa.fi

Projektisuunnittelija: Antti Luoto,
0404805687, antti.luoto@vantaa.fi