Rekolanmäen koulu

‍Millainen koulumme on? Rekolanmäen koulu on vuonna 2004 perustettu n. 400 oppilaan alakoulu. Koulussamme opiskellaan yleisopetuksen vuosiluokilla 1-6, kahdessa englanninkielisessä ryhmässä, erityisopetuksen pienryhmissä, sekä neljässä harjaantumisopetuksen ryhmässä.

Koulumme toiminta-ajatuksena on kehittää oppilaiden sosiaalisia taitoja ja valmiuksia elinikäiseen oppimiseen. Toiminnan päämääränä on elämisen taitojen hallinta muuttuvissa oloissa. Haluamme rakentaa kiireettömän, turvallisen sekä oppilaiden aktiivisuutta ja luovuutta tukevan oppimisympäristön.

Koulussamme toteutetaan kestävän kehityksen periaatteita ja opetuksessa hyödynnetään monipuolisesti ympäröivää luontoa sitä kunnioittaen. Koulussamme korostetaan turvallista ja avointa ilmapiiriä.

Koulukasvatuksen tavoitteenamme on, että oppilaat saavuttavat hyvät sosiaaliset taidot. Opetuksen tavoitteena on saavuttaa elinikäisen oppimisen valmiudet, joista tärkeimpinä nähdään yleinen kiinnostus oppimiseen sekä opiskelu- ja tiedonhankintataidot. Kiinnostus oppimiseen tarkoittaa myönteistä suhtautumista ja kiinnostusta asioihin ja ilmiöihin sekä taitoa kuunnella muita. Opiskelutaidoissa keskeistä on pitkäjänteisyys ja työn loppuun saattaminen, vastuu omasta oppimisesta, oman työn suunnittelemisesta ja arvioinnista. Lisäksi tärkeää on taito tehdä vastuullisia valintoja ja sietää myös epäonnistumista.

Fyysiset puitteemme ovat hienot; meillä on viihtyisä kirjastotila sekä upea sali, joka liikuntamahdollisuuksien ohella tarjoaa hienot puitteet erilaisiin kulttuuriaktiviteetteihin. Käsityöluokat sekä tieto- ja mediatekniikan välineistömme ovat uudenaikaiset, ja useaan tilaan on sijoitettu myös kokkaus- ja leivontamahdollisuus. Luonnonläheinen ympäristö tarjoaa hyvät mahdollisuudet myös koulutilojen ulkopuolella tapahtuvaan opiskeluun.

Alkuopetuksemme tekee läheistä yhteistyötä Hansin päiväkodin järjestämän esiopetuksen kanssa. Koulutyön ohella oppilaille järjestetään iltapäivisin kerhotoimintaa.

Koulussamme toimii Wau-kerho sekä Läksyhelppi. Teemme myös yhteistyötä lähialueen urheiluseurojen kanssa. Aktiivisesti toimiva koulumme vanhempainyhdistys on lisäksi tukemassa arkista koulutyöskentelyä.

Liitteet

Rekolanmäen koulu

Valtimotie 4

PL 6513

01400 Vantaa

Rehtori: Niina Saarinen,
+358 40 587 4365, Niina.E.Saarinen@vantaa.fi