Käyttäytymisen arviointi

Käyttäytyminen arvioidaan erillisellä liitteellä lukuvuositodistuksen yhteydessä. Käyttäytyminen arvioidaan sanallisesti (Tavoitteet on saavutettu erinomaisesti, Tavoitteet on saavutettu hyvin, Tavoitteet on saavutettu osittain ja Tavoitteet on saavuttamatta) vuosiluokilla 1-5 ja numeerisesti vuosiluokalla 6.Oppilaan tulee osata toimia vaihtelevissa ja monipuolisissa oppimisympäristöissä. Hän suhtautuu toisiin ihmisiin avarakatseisesti hyväksyen erilaisuuden ja erilaiset käyttäytymismallit. Hän kunnioittaa jokaisen oikeutta olla omanlaisensa.


Oppilaiden käyttäytymistä arvioidaan jatkuvasti ja siitä annetaan palautetta työskentelyn ohessa. Jatkuvan palautteen lisäksi oppilaan käyttäytymistä arvioidaan oppilaalle annettavissa todistuksissa.


Käyttäytymisen arviointi ei kohdistu oppilaan luonteeseen tai temperamenttiin. Käyttäytyminen nähdään opittavana ja opeteltavana taitona, jonka oppimisessa opettajat ja koulun muu henkilökunta tukevat ja ohjaavat oppilasta oikeanlaisiin toimintamalleihin.Hyvän käyttäytymisen kuvaus Rajatorpan koulussa:

Suhtaudun myönteisesti koulutyöhön.
Olen ystävällinen, avulias ja kohtelias ja pidän yllä myönteistä ilmapiiriä.
Kunnioitan toisten henkistä ja fyysistä koskemattomuutta.
Osaan käyttää asiallista viestintää kaikessa toiminnassani.
Noudatan koulun sääntöjä ja aikuisilta saamiani ohjeita.
Osaan käyttäytyä tilanteen edellyttämällä tavalla niin arki- kuin juhlatilanteissa.
Noudatan hyviä ruokailutapoja.
Toimin vastuullisesti ja huolehdin omista ja yhteisistä välineistä ja ympäristöstä.
Rajatorpan koulu

Kanslia 050 303 2646

Vapaalanpolku 13

01650 Vantaa

Rehtori: Anne Dernjatin,
040 508 7632

Apulaisrehtori: Maija Eskelinen,
040 716 5205

Rajatorpan koulu, postiosoite

PL 2520

01030 VANTAAN KAUPUNKI

instagram