Talon tavat

1. Kunnioitan toisen ihmisen oikeuksia, mielipiteitä ja ominaisuuksia. Noudatan hyviä tapoja. Noudatan Suomen lakia. En kiusaa, tappele enkä nimittele muita. En kiroile. Riidan jälkeen sovin asian.

2. Saavun oppitunneille ajoissa oikeat opiskeluvälineet mukanani ja annetut kotitehtävät tehtyinä. Siirryn välitunnin alettua viivyttelemättä ulos ja sisään palaan kellon soidessa.

3. Kuuntelen ja seuraan opetusta. Noudatan kaikilta koulun aikuisilta saamiani ohjeita. Säilytän työrauhan silloinkin, kun oma opettaja ei ole paikalla.

4. Pysyn koulualueella koko koulupäivän ajan, ellen ole erikseen saanut lupaa poistumiseen opettajalta tai rehtorilta. Kouluaikaa on koko koulupäivä välitunteineen sekä kaikki koulun järjestämä toiminta. Koulupäivän päätyttyä poistun koulualueelta.

5. En heitä lumipalloja.

6. Huolehdin omalta osaltani opiskeluympäristöni siisteydestä. Käsittelen koulun tavaroita asiallisesti ja palautan käyttämäni tarvikkeet omille paikoilleen. Olen velvollinen korvaamaan tai siivoamaan koulun omaisuudelle huolimattomuuttani tai tahallisesti aiheuttamani vahingon.

7. En käytä kännykkää oppitunneilla, ellen ole erikseen saanut siihen opettajalta lupaa. En kuvaa, nauhoita enkä julkaise materiaalia muutoin kuin opettajan antaman ohjeistuksen mukaan.

8. Osallistun kouluruokailuun. Annostelen järkevästi ja monipuolisesti. Olen kohtelias ja odotan rauhallisesti vuoroani. Noudatan hyviä ruokailutapoja.

9. Tuon kouluun vain koulutyössäni tarvitsemiani tavaroita. En ota luvattomasti enkä riko toisten omaisuutta tai tavaroita. En tuo kouluun aseita, teräaseita tai niiden jäljitelmiä enkä muita vaaraa aiheuttavia tai toisen vahingoittamiseen soveltuvia esineitä tai aineita.

Rajatorpan koulu

Kanslia 050 303 2646

Vapaalanpolku 13

01650 Vantaa

Rehtori: Anne Dernjatin,
040 508 7632

Apulaisrehtori: Maija Eskelinen,
040 716 5205

Rajatorpan koulu, postiosoite

PL 2520

01030 VANTAAN KAUPUNKI

instagram