Uuden Rajatorpan koulun pedagoginen suunnitelma

‍Tutustu tästä Rajatorpan uuden koulun pedagogiseen suunnitelmaan. Suunnitelmassa kuvataan pedagogisen suunnitteluryhmän tavoitteita ja toimintaa, uuden koulun oppimisympäristöjä ja toimintakulttuuria, oppilaiden ja opettajien työskentelyä, esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä ja opetusteknologian käyttöä sekä erityisopetuksen, kolmiportaisen tuen ja oppilashuollon järjestämistä uudessa koulussa. Lisäksi suunnitelmassa kuvataan, minkälainen ensimmäisen luokan oppilaan, neljännen luokan oppilaan ja opettajan koulu- tai työpäivä olisi uudessa oppimisympäristössä.

Rajatorpan koulu

Kanslia 050 303 2646

Vapaalanpolku 13

01650 Vantaa

Rehtori: Anne Dernjatin,
040 508 7632

Apulaisrehtori: Maija Eskelinen,
040 716 5205

Rajatorpan koulu, postiosoite

PL 2520

01030 VANTAAN KAUPUNKI

instagram