Meidän koulumme

M‍eidän koulu -laulu

1. Kun koulun aloitin, jo silloin oivalsin; Hei, tämähän on hyvä juttu. Sain uuden kaverin ja ekan pulpetin ja moni laulukin on ennestään tuttu.

Meidän koulu, paras koulu, jokainen kun ahkeroi. Meidän koulu, paras koulu, sille laulan HII-O-HOI!

2. Jäi eka luokka taa, vaan yhä hauskempaa on kavereiden kanssa kiitää. Ja oppitunnitkin, mä hyvin selvitin, vaikk' ajatukset joskus muualla liitää.

Meidän koulu, paras koulu, jokainen kun ahkeroi. Meidän koulu, paras koulu, sille laulan HII-O-HOI!

3. Kun täältä lähden niin, ja sanon näkemiin, on reppu täynnä tiedonjyvää. Ja kokemukset nää, ne meidät yhdistää, siks' toivon jokaiselle vain pelkkää hyvää.

Meidän koulu, paras koulu, jokainen kun ahkeroi. Meidän koulu, paras koulu, sille laulan HII-O-HOI!

Meidän koulu, Rajiksen koulu, hyvän mielen laulu soi! Meidän koulu, Rajiksen koulu, vielä kerran, HII-O-HOI!

Vielä kerran, HII-O-HOI!

san. ja säv. Jukka Salminen

Rajatorpan koulun historiaa

Jussas-Friherrs-WPK:n syyskokouksessa tehtiin aloite kansakoulun saamiseksi Friherrsiin. Esitys kiersi kouluviranomaisilla ja maaherralla, mutta sai lopulta kielteisen vastaanoton.

Kielteisestä vastauksesta ei lannistuttu, vaan kylän väki kutsuttiin yhteiseen kokoukseen marraskuun alussa 1940 ja kouluasiaa ajamaan valittiin toimikunta.

Toimikunta teki uuden aloitteen kansakoulun saamiseksi Friherrsiin kääntyen tällä kertaa maaherran viraston puoleen huhtikuussa 1941, mutta sota-aika viivästytti asian käsittelyä ja vastaus saapui vasta kevättalvella 1944.

Tällä välin kunnallislautakunta oli ostanut opettaja Esteri Niemeltä koulutontin, joten koulun paikka oli jo valmiina. Kouluhallitukselta saatiin lupa uuden koulupiirijaon tekemiselle. Tammikuussa 1945 Friherrs sai oman koulupiirin.

Syksyllä 1945 aloitti kansakoulu Friherrsissä kahdessa huvilassa, alakoulu Reino Sandellilla Sorvikujalla ja yläkoulu Leo Antikaisella (nyk. Vuolutie IB). Ensimmäisenä vuotena koulussa oli 46 oppilasta.

Koulun ensimmäisinä opettajina toimivat Esteri Niemi ja Helga Nuoreva sekä veiston opettajana Leo Antikainen. Koulua ryhdyttiin Friherrsissä rakentamaan jo sota-aikana opettaja Esteri Niemeltä ostetulle koulutontille keväällä 1947.

Koulu valmistui ja vihittiin 9.10.1948. Koulua alettiin kutsua Ilpolan kouluksi johtajaopettaja Esteri Niemen Ilpo-pojan mukaan. Valmistumisestaan vuodesta 1948 vuoteen 1953 asti Ilpolan koulu toimi Helsingin Opettajakorkeakoulun harjoituskouluna.

Koulu alkoi pian käydä ahtaaksi, koska samoissa tiloissa koulun kanssa toimi myös kylän neuvola. Tammikuussa 1955 Veikko Suojasen puheenjohdolla toiminut Ilpolan kansakoulun johtokunta esitti ensi kerran koulutilojen laajentamista.

Uuden kouluhankkeen puuhamiehenä toimi jo vuodesta 1953 opettajana ja 1960 rehtorina aloittanut Kauko E. Waris.

Uusi koulutalo rakennettiin urheilukentän viereen erilleen vanhasta koulurakennuksesta. Rakentaminen aloitettiin tammikuussa 1964 ja uusi koulurakennus vastaanotettiin marraskuussa 1964. Friherrsissä oli siten kaksi koulurakennusta, uusi ja vanha Ilpolan koulu.

Kylän nimenmuutoksen yhteydessä haluttiin koulun nimi muuttaa Friherrsin kouluksi. Rehtori Waris esitti valtuutettuna koulun nimeksi Rajatorpan koulua, koska koulu sijaitsi Rajatorpan kaava-alueella. Ehdotus hyväksyttiin valtuustossa ja Ilpolan koulu muuttui Rajatorpan kouluksi.

Peruskouluun siirtyminen tapahtui Vantaalla vuonna 1977. Oppilasmäärä oli suurimmillaan 1980-luvun taitteessa. Tuolloin oppilaita oli yli 700.

Tammikuussa 1988 rehtori, opetusneuvos Kauko E. Waris siirtyi eläkkeelle. Uudeksi rehtoriksi valittiin Arto Hämäläinen. Keväällä 2007 Arto Hämäläisen jäädessä eläkkeelle Rajatorpan koulun uudeksi rehtoriksi valittiin Helene Luostarinen. Lukuvuoden 2008 alusta rehtorin tehtäviä on hoitanut Leena Hjort.

Rajatorpan koulu

Kanslia 050 303 2646

Vapaalanpolku 13

01650 Vantaa

Rehtori: Anne Dernjatin,
040 508 7632

Apulaisrehtori: Maija Eskelinen,
040 716 5205

Rajatorpan koulu, postiosoite

PL 2520

01030 VANTAAN KAUPUNKI

instagram