Kouluterveydenhoitajan työnkuvaus

Kouluterveydenhoitaja tapaa jokaisen oppilaan vähintään kerran lukuvuoden aikana määräaikaisissa terveystarkastuksissa. Tapaamisessa oppilaalle tehdään terveystarkastus ja kartoitetaan kasvuun, kehitykseen ja hyvinvointiin liittyviä asioita. Terveystarkastuksessa annetaan myös terveysneuvontaa ja keskustellaan oppilaan terveyteen liittyvistä asioista.

1., 5. ja 8. luokalla terveystarkastus toteutetaan koululääkärin ja terveydenhoitajan tekemänä yhteistarkastuksena, ja siihen kutsutaan mukaan myös oppilaan huoltajat.

Koulupäivän tai koulumatkan aikana tapahtuneen tapaturman sattuessa tai oppilaan äkillisesti sairastuessa ensiapu annetaan koululla. Koulusta otetaan yhteyttä huoltajiin, jotka huolehtivat lapsensa tarvittaessa jatkohoitoon terveysasemalle. Lapsen sairastuessa tai loukkaantuessa vapaa-ajalla huoltajat huolehtivat lapsen hoidosta.

Koulussa rokotukset annetaan valtakunnallisen rokotusohjelman mukaisesti. Oppilaan rokotustiedot tarkistetaan terveystarkastuksen yhteydessä. Rokotustiedot siirtyvät lastenneuvolasta kouluterveydenhuoltoon lapsen aloittaessa koulun.

Kouluterveydenhoitaja osallistuu kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden arviointiin yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Lisäksi terveydenhoitaja voi osallistua tarvittaessa moniammatillisiin oppilaspalavereihin.

Terveydenhoitaja pitää murrosikätunnit 5.-luokan oppilaille ja osallistuu 6.-luokan oppilaille järjestettyyn Valintojen putkeen, joka on päihdekasvatustilaisuus nuorille.

Terveydenhoitajan tavoittaa Wilman kautta, puhelimitse (0503121973) ja sähköpostitse (anne.b.lonnqvist@vantaa.fi). Kouluterveydenhoitaja on koulullamme maanantaisin ja tiistaisin.

Rajatorpan koulu

Kanslia 050 303 2646

Vapaalanpolku 13

01650 Vantaa

Rehtori: Anne Dernjatin,
040 508 7632

Apulaisrehtori: Maija Eskelinen,
040 716 5205

Rajatorpan koulu, postiosoite

PL 2520

01030 VANTAAN KAUPUNKI

instagram