Koulukuraattorin työnkuvaus

"Kun uskot unelmiisi, alat kasvaa niitä kohti."
Koulukuraattorin työhön kuuluu kouluyhteisössä oppilaiden, koulun henkilökunnan, huoltajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa edistää kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin toteutumista kouluyhteisössä. Koulunkäynti on tärkeä osa oppilaan elämää ja toivon mukaan myös mielekästä. Koulukuraattori kohtaa työssään tilanteita, joissa oppilas kokee itsensä esimerkiksi ulkopuoliseksi, häntä kiusataan, hänellä ei ole ketään kenelle puhua asioistaan tai hänellä on haasteita koulunkäynnin kanssa, kuten kotitehtävät, myöhästymiset tai poissaolot. Koulukuraattori keskustelee oppilaiden kanssa yksilötapaamisilla, tekee luokka- ja ryhmätyötä yhdessä opettajan tai muun asiantuntijan kanssa. Myös huoltajat voivat ottaa koulukuraattoriin yhteyttä, jolloin koulukuraattori voi antaa tukea ja tietoa esimerkiksi palveluista ja myös ohjata palveluiden piiriin. Tärkeää on, että asioista voidaan puhua ja niihin puututaan riittävän varhaisessa vaiheessa ja että jokainen tulee kuulluksi.

Koulukuraattorityö on luottamuksellista ja sitä ohjaavat salassapitosäännökset, jotka estävät tiedon antamisen sivullisille ilman huoltajan tai asianosaisen suostumusta. Huoltaja voi lähestyä koulukuraattoria puhelimitse (040 847 0494), Wilman kautta tai sähköpostilla (inka.virpi@vantaa.fi). Koululla voidaan myös järjestää tapaamisia ja keskustella asioista yhdessä. Koulukuraattori työskentelee koulullamme maanantaisin ja perjantaisin.

Rajatorpan koulu

Kanslia 050 303 2646

Vapaalanpolku 13

01650 Vantaa

Rehtori: Anne Dernjatin,
040 508 7632

Apulaisrehtori: Maija Eskelinen,
040 716 5205

Rajatorpan koulu, postiosoite

PL 2520

01030 VANTAAN KAUPUNKI

instagram