Poissaolot ja loma-anomus

‍Poissaolot

Oppilaan huoltaja on velvollinen huolehtimaan oppivelvollisuusiässä olevan lapsen koulunkäynnistä. Mikäli oppilas joutuu olemaan poissa koulusta, huoltajan on ilmoitettava lapsensa poissaolosta luokanopettajalle heti ensimmäisestä poissaolopäivästä alkaen. Poissaolo on syytä ilmoittaa Wilmassa viimeistään saman päivän aamuna, kun sairauspoissaolo on ajankohtainen.

Loma-anomus

Jokaisena koulupäivänä edetään opinnoissa. Olisi suotavaa, että perheiden lomat ja matkat voitaisiin pääsääntöisesti sijoittaa koulun loma-aikoihin ja että samalle lapselle ei lukuvuoden aikana anottaisi useampia lomia koulun toiminta-aikana. Mikäli oppilaalle haetaan vapautusta koulutyöstä, vastuu koulutehtävien suorittamisesta siirtyy kodeille. Hakemus tehdään Wilmassa Hakemukset ja päätökset -välilehden kautta vähintään kaksi viikkoa ennen poissaoloa. Loma-ajasta tulee kertoa myös luokanopettajalle ja tehtävät loma-ajalle tulee pyytää opettajilta etukäteen. Kahta viikkoa tai sitä pidemmistä poissaoloista on sovittava, miten ko. loman aikana huolehditaan yhteydenpidosta ja opinnoissa etenemisestä.

Rajatorpan koulu

Kanslia 050 303 2646

Vapaalanpolku 13

01650 Vantaa

Rehtori: Anne Dernjatin,
040 508 7632

Apulaisrehtori: Maija Eskelinen,
040 716 5205

Rajatorpan koulu, postiosoite

PL 2520

01030 VANTAAN KAUPUNKI

instagram