Oppilaskunta

Oppilaskuntatoiminta on osa koulun arkipäivää ja näkyy koulun toiminnoissa. Oppilailla on oppilaskunnan kautta mahdollisuus vaikuttaa koulun toimintaan omien kykyjensä rajoissa. Oppilaskunta kysyy oppilaiden mielipiteitä oppilaskunnan ja koulun toiminnan kehittämiseen.

Oppilaskunnan hallituksen toiminta:

Toimintaa suunnitellaan oppilaslähtöisesti sekä osallistutaan kaupungin määrittämiin tehtäviin.

Hallitus järjestää koulun yhteisiä tapahtumia ja tempauksia.

Rajakylän koulu

Latukuja 1

PL 8506

01280 Vantaa

Rehtori: Päivi Viljamaa,
043 826 9313, paivi.viljamaa@vantaa.fi

Koulusihteeri: Kirsi Heikkilä,
040 6825017