Järjestyssäännöt

Koulun järjestyssäännöt

1. Koulussa noudatetaan koulun järjestyssääntöjä ja voimassa olevaa lainsäädäntöä.

2. Järjestyssääntöjä noudatetaan kouluaikana koulualueella ja opettajan määrittämissä oppimisympäristöissä sekä koulun järjestämissä tilaisuuksissa.

3. Oppilas käyttäytyy asiallisesti muita kohtaan.

4. Oppilas antaa itselleen ja toisille opiskelu-, työ- ja ruokarauhan.

5. Oppilas ei kiusaa, käyttäydy uhkaavasti tai loukkaa toisen fyysistä koskemattomuutta.

6. Oppilas ei toiminnallaan aiheuta itselleen tai toiselle vaaraa.

7. Oppilas noudattaa koulun työjärjestyksen aikataulua.

8. Oppilas pitää hyvää huolta omista ja yhteisistä tavaroista sekä kunnioittaa toisten omaisuutta.

9. Oppilas käyttää opetustilanteessa kännykkää ja muuta teknologiaa opiskelun edistämiseksi opetushenkilöstön luvalla.

10. Oppilas ei tuo kouluun esineitä tai aineita, jotka ovat opiskelun kannalta tarpeettomia tai joilla voidaan vahingoittaa henkilöitä tai omaisuutta.

11. Oppilas poistuu koulupäivän aikana koulualueelta vain opetushenkilöstön luvalla

Rajakylän koulu

Latukuja 1

PL 8506

01280 Vantaa

Rehtori: Päivi Viljamaa,
043 826 9313, paivi.viljamaa@vantaa.fi

Koulusihteeri: Kirsi Heikkilä,
040 6825017