TEPPO - työelämäpainotteinen opiskelu

TEPPO eli työelämäpainotteinen perusopetus

Peltolan koulussa tarjotaan ei-luokkamuotoista työelämäpainotteista perusopetusta (TEPPO) perusopetuksen 8.- ja 9.-luokkalaisille. Opinnoissa vuorottelevat työssäoppimisjaksot työpaikoilla sekä opetus koululla. Työpaikoilla opiskellaan viidestä kuuteen viikkoa koko lukuvuoden aikana. Muun ajan oppilas opiskelee oman luokkansa kanssa koulussa oman lukujärjestyksensä mukaisesti. Oppilaiden työelämäpainotteista oppimista koulussa tukee TEPPO-oppilaanohjaaja Maria Laukka.

Työelämäpainotteisen opiskelun avulla nuoret saavat monipuolisia eväitä tulevaisuutensa rakentamiseen. Tavoitteena on tukea nuorten itsetuntemusta ja omien vahvuuksien tunnistamista, motivaatiota, vastuunkantoa ja toimijuutta sekä päätöksentekotaitoja ja ajankäytön hallintaa. Nuoret oppivat työelämätaitoja ja saavat työelämätuntemusta ja urasuunnitteluvalmiuksia sekä kokemuksia erilaisista töistä ja työpaikoista. Työelämäpainotus voi toimia myös tuen muotona esimerkiksi Suomeen kotoutumisen näkökulmasta.

Peltolan koulun TEPPO-jaksot lukuvuonna 2019-2020

  • 9. lk TET-viikot eli 21.10.-1.11. / 8. lk 28.10.-1.11.
  • 13.-17.1.
  • 10.-14.2.
  • 30.3.-3.4.
  • 18.-22.5. (4pv)

Haku koulumme työelämäpainotteiseen opetukseen tapahtuu 7. ja 8. luokan keväisin. TEPPO-oppilaita voidaan valita vuosittain enintään 24. Hakea voi oman koulun oppilas, jos

  • oppilas on motivoitunut ja sitoutunut työelämäpainotteiseen opiskeluun
  • oppilas hyötyy erilaisiin työympäristöihin tutustumisesta ja varhaisista työelämäkontakteista mm. uravalinnassaan tai kotoutumisessa
  • oppilas kaipaa tukea opintoihinsa TAI lisähaastetta opintoihinsa
  • oppilaan perhe on sitoutunut työelämäpainotteisen opiskelun tukemiseen

Haku Peltolan koulun TEPPO-opetukseen lukuvuodelle 2020-2021 (7.- ja 8.-luokkalaiset)

Haku koulumme työelämäpainotteiseen opetukseen on auki Wilmassa 7.1.-8.3.2020, hakukriteerit näet yltä.

Hakeminen Wilman kautta

Haku tapahtuu sähköisesti Wilma-järjestelmän kautta. Huoltaja täyttää yhdessä nuorensa kanssa Wilma-hakulomakkeen, joka on avoinna 7.1.-8.3.2020. Lomaketta pääsee täydentämään koko hakuajan. Jos nuorella on voimassa oleva pedagoginen asiakirja, se näkyy Wilma-hakemuksella automaattisesti. Jos pedagogista asiakirjaa ei ole, koulun asiantuntija (esim. luokanvalvoja, laaja-alainen erityisopettaja tai oppilaanohjaaja) kirjoittaa lyhyen lausunnon, jossa puolletaan tai ei puolleta valintaa joustavaan työelämäpainotteiseen opetukseen. Lausunto näkyy huoltajalle Wilmassa lausunnon kirjoittajan asettaman päivämäärän jälkeen.

Tarkat ohjeet Wilma-hakulomakkeen täyttämiseen.

Poikkeustilanteessa hakea voi myös paperisella lomakkeella, jonka saa omalta koululta. Paperinen hakulomake tulee olla palautettuna koululle pe 6.3.2020 klo 16.00.

Hakuajan jälkeen hakijat ja heidän huoltajansa haastatellaan koulussa huhtikuussa. Haastattelemassa on kaksi koulun asiantuntijaa. Päätökset oppilasvalinnasta tehdään ja tiedotetaan hakijoiden huoltajille 8.5.2020. Päätökset perustuvat oppilaaksiottokriteereihin, hakulomakkeeseen sekä oppilaan ja huoltajien haastatteluun.

Koulumme 7. ja 8. luokan oppilaille pidetään TEPPO-infot luokittain viikkojen 5 ja 6 aikana.

Huoltajille järjestetään tilaisuus tutustua TEPPO-opiskeluun ja hakuprosessiin tarkemmin TEPPO-infotilaisuudessa keskiviikkona 13.2. klo 17.30 Peltolan koululla.

Lisätietoja TEPOsta saat Vantaan perusopetuksen www-sivuilta, oman koulun TEPPO-oppilaanohjaajalta Maria Laukalta (p. 050 3032503) tai rehtorilta.

Peltolan koulu

opehuone 043 825 3685

opettajien sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@eduvantaa.fi

Lummetie 27 B

PL 4505

01303 Vantaan kaupunki

koulusihteeri: Outi Pouhula,
050 303 2493, outi.pouhula@vantaa.fi

kouluisäntä:
050 312 2019

kouluruokala:
keittio.peltola@vantti.fi

rehtori: Tiina Relander,
043 8269312, tiina.relander@vantaa.fi

apulaisrehtori: Elina Kojo,
050 3124526, elina.kojo@vantaa.fi

vararehtori: Ville-Veikko Torniainen,
043 8258421, ville-veikko.torniainen@eduvantaa.fi

instagram