Syystiedote 2019

Hyvää lukuvuotta 2019-2020

Hyvät Peltolan koulun oppilaat ja huoltajat!

On mukava aloittaa kanssanne uusi lukuvuosi 2019-2020 Peltolan koulussa. Toivottavasti kesänne on ollut rentouttava ja oppilaat ovat aloittaneet kouluvuoden hyvillä mielin.

Tämän syystiedotteen kautta saatte tiedoksenne näin lukuvuoden alkuun muutamia tärkeitä päivämääriä, yhteystietoja ja käytänteitä. Tulette kuulemaan lisää koulun toimintatavoista syksyllä järjestettävissä vanhempainilloissa ja muutenkin rohkaisen teitä olemaan matalalla kynnyksellä yhteydessä koulumme henkilökuntaan asiassa kuin asiassa.

Koulumme sijaitsee keskeisellä alueella Tikkurilassa ja tässä vaiheessa muistuttaisin myös jokavuotisesta lieveilmiöstämme polkupyörien varastamisesta. Pyytäisinkin teitä huolehtimaan polkupyörien riittävästä lukituksesta. Erityisesti Jopot ovat joka vuosina olleet varkaiden erityisessä suosiossa. Samalla pyydän teitä huoltajia käymään kotona keskustelua nuortenne kanssa yleisesti liikenneturvallisuudesta. Koulumme sijaitsee kahden päiväkodin välissä, mistä syystä pientä kulkijaa on liikkeessä koulualueella pitkin päivää. Mopot ja mopoautot jätetään parkkiin niille varatuille paikoille ja niillä ei ajeta koulupäivän aikana koulualueella.

Jokaisella Peltolan koulun oppilaalla on oikeus rauhalliseen koulutyöhön ja turvalliseen sekä viihtyisään kouluympäristöön.

Yhteistyöterveisin,

Tiina Relander, Peltolan koulun rehtori

Vanhempainillat lukuvuonna 2019-2020:

* 7. luokat: keskiviikko 28.8.2019 klo 17.30

* 8. ja 9.luokat: keskiviikko 11.9.2019 klo 17.30

* 9. luokat: yhteishakuvanhempainilta keskiviikko 13.11.2019 klo 17.30

Vanhempainillat alkavat klo 17.30 yhteisellä osuudella auditoriossa ja jatkuvat sen jälkeen oman luokanvalvojan johdolla kotiluokissa. Ennen vanhempainiltaa kello 17 alkaen koulumme oppilaat pitävät kahviota.

Ilmoitattehan luokanvalvojalle Wilman kautta osallistumisestanne vanhempainiltaan.

KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖPÄIVÄ ON LAUANTAINA 30.11.2019 Korvaava vapaapäivä pidetään kiirastorstaina 9.4.2020

Yhteystiedot koululle:

Kanslia, koulusihteeri 050 303 2493

Rehtori Tiina Relander 043 826 9312

Apulaisrehtori Elina Kojo 050 312 4526

Vararehtori Ville-Veikko Torniainen 043 825 8421

Opettajainhuone 043 825 3685

Opinto-ohjaaja Antti Nyman 050 303 2531

Opinto-ohjaaja Mirva Palviainen 040 1832606

Opinto-ohjaaja Minna Heinonen

TEPPO-ohjaaja Maria Laukka 050 303 2503

Laaja-alainen erityisopettaja Elina Ihamäki 050 303 2534

Laaja-alainen erityisopettaja Jonna Vatja 050 303 2593

Laaja-alainen erityisopettaja Miia Hantula 040 145 4655

Pienluokat Veli-Pekka Nykvist 050 303 2083

Pienluokat Carita Sundström 040 162 8731

Pienluokat Mervi Arima 040 186 3434

Koulukuraattori Minna Sevón 040 722 1437

Terveydenhoitaja Minna Määttänen 050 312 4519

Koulupsykologi Mari Laine 040 549 1550

Kouluisäntä 050 312 2019

Kotisivu: www.sivistysvantaa.fi/peltolankoulu

KiVa Koulu -ohjelma

Koulumme on ollut syksystä 2010 lähtien mukana KiVa Koulu -ohjelmassa. KiVa tulee sanoista "Kiusaamisen Vastainen". Ohjelma on kehitetty Turun yliopistossa 2006-2009 ja se on tutkitusti vaikuttanut merkittävästi kiusaamisen vähentymiseen niissä kouluissa, joissa se on ollut käytössä. Näin on tapahtunut myös meillä. KiVa Koulu ei ole ohimenevä ”projekti”, vaan pysyvä toimintatapa kiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi ja lopettamiseksi.

Peltolan koulun KiVa-tiimiin kuuluvat Outi Aho-Lehto, Anne Dampha, Lea Kettunen ja Annika Tiitinen. KiVa-tiimin juttusille pääsee, jos kiusaamista ei saada luokanvalvojan voimin loppumaan. Vanhemmat voivat kertoa kiusaamiseen liittyvistä huolistaan luokanvalvojalle, joka tuo asian tarvittaessa KiVa-tiimille. KiVa-tiimi tiedottaa aina myös oppilaan huoltajille käynnissä olevasta selvittelyprosessistaan. KiVa-hankkeesta on tulossa lisää tietoa mm. vanhempainilloissa syksyn aikana. Lisää tietoa KiVa-koulusta osoitteessa http://www.kivakoulu.fi.

Työelämään tutustuminen

9.-luokkalaisilla on työelämään tutustumisjakso 21.10.–1.11.2019. Tutustumisjakso on osa koulutyötä, ja se kuuluu jokaisen oppilaan opiskeluohjelmaan. Työpaikkansa oppilaat hankkivat pääasiassa itse. Vantaan kaupunki on vakuuttanut oppilaat TET- jakson ajalle. Oppilaanohjaajat tiedottavat ja auttavat TET-jaksoon liittyvissä asioissa. Lisätietoja saat Peltolan koulun oppilaanohjauksen kotisivulta.

Työelämäpainotteinen perusopetus (TEPPO)

Koulumme 8. ja 9.-luokkalaisilla on mahdollisuus opiskella työelämäpainotteisesti. Opinnoissa vuorottelevat työssäoppimisjaksot työpaikoilla sekä opetus koululla. Työelämäpainotteisen opiskelun tavoitteena on tukea nuoren itsetuntemusta ja omien vahvuuksien tunnistamista, motivaatiota, vastuunkantoa ja toimijuutta sekä päätöksentekotaitoja ja ajankäytön hallintaa. Nuori oppii työelämätaitoja ja saa työelämätuntemusta ja urasuunnitteluvalmiuksia sekä kokemuksia erilaisista töistä ja työpaikoista. TEPPO-oppilaiden ohjaajana toimii oppilaanohjaaja Maria Laukka. TEPPO-oppilaaksi haetaan keväisin.

Koulukuraattoritoiminta Peltolan koulussa

Koulukuraattorin tehtävänä on tukea oppilaiden sosiaalista kasvua ja kehitystä. Koulukuraattorin puoleen voi kääntyä sekä oppilas että vanhempi, mikäli haluaa keskustella koulunkäyntiin, kasvatukseen, vapaa-aikaan, kaveri- ja perhesuhteisiin tai yleiseen hyvinvointiin liittyvistä asioista. Keskustelut ovat luottamuksellisia. Tarvittaessa kuraattori toimii yhteistyössä opettajien, terveydenhoitajan ja koulupsykologin kanssa. Lisäksi kuraattori pitää yhteyttä eri yhteistyötahoihin, kuten oman alueen muihin kuraattoreihin, sosiaalitoimeen, perheneuvolaan, Nuppiin, nuorisotoimeen, seurakuntaan ja nuorisopoliklinikalle.

Koulukuraattori Minna Sevónin tavoittaa koululta pääsääntöisesti tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin. Koulutukset ja muut poikkeukset saattavat muuttaa viikkotyöjärjestystä. Kuraattorin tavoittaa puhelimitse tai WhatsAppilla numerosta 040 722 1437, sähköpostitse minnas.sevon@vantaa.fi tai Wilman kautta.

Koulupsykologin toiminta Peltolan koulussa

Koulupsykologi Mari Laine on koulullamme tavattavissa pääsääntöisesti kolmena päivänä viikossa (ti, to ja pe). Hänet tavoittaa joko työhuoneestaan 2. kerroksesta terveydenhoitajan huoneen vierestä, Wilman kautta, sähköpostitse (mari.o.laine@vantaa.fi) tai puhelimitse 040 549 1550. Vanhemmat voivat olla yhteydessä koulupsykologiin oppilaan psyykkiseen hyvinvointiin, oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvissä kysymyksissä, tai opastaa oppilasta itseään ottamaan yhteyttä.

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen yhteistyössä oppilaiden, oppilashuollon, muun henkilöstön, opettajien ja vanhempien kanssa.

Kouluterveydenhuollossa hoidetaan koulussa ja koulumatkalla sattuneet tapaturmat sekä ohjataan tarvittaessa oppilaat jatkohoitoon. Vanhemmat vastaavat nuorten sairaanhoidosta ja vapaa-aikana sattuneiden tapaturmien hoidosta. Vanhempien tehtävä on viedä nuori tarvittaessa terveysasemalle.

Terveydenhoitajalla tulisi olla ajan tasalla olevat tiedot kaikista nuoren koulunkäyntiin vaikuttavista sairauksista, niiden hoidosta ja kuntoutustoimenpiteistä.

Kouluterveydenhoitaja Minna Määttänen on koululla pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin. Ilman ajanvarausta voi tulla terveydenhoitajan vastaanotolle ma-pe klo 11.30-12.15. Terveydenhoitajan tavoittaa sähköpostitse osoitteella: minna.maattanen@vantaa.fi, Wilman kautta ja puhelimitse 050 312 4519.

Koulutapaturmat

Oppilaat ovat vakuutettuja kouluaikana sekä koulumatkoilla. Vakuutus kattaa myös muun opetussuunnitelman mukaisen toiminnan, kuten retket ja leirikoulut sekä koulun kerhot.

Jos oppilaalle sattuu kouluaikana tapaturma, hän saa ensiavun koulussa. Sieltä oppilas ohjataan tarvittaessa terveyskeskukseen tai vakavissa tapauksissa suoraan sairaalaan. Yksityisten lääkäriasemien palveluista aiheutuneita kustannuksia ei korvata. Mahdollinen lapsen oma sairauskulu- tai yksityistapaturmavakuutus ei korvaa perusopetuslain mukaisia tapaturmia, koska niistä kunta on lain mukaan korvausvelvollinen. Pyydämme huomioimaan, että koulun vakuutus ei ole voimassa, jos oppilas poistuu koulualueelta ilman opettajan lupaa.

Tapaturmasta täytetään aina tapaturmaselvitys, joka palautetaan kansliaan. Selvitys löytyy oheisesta linkistä: Tapaturmaselvitys

Tapaturmassa rikkoutuneita vaatteita, kelloja, kännyköitä ja muuta tavaraa ei korvata. Tapaturmasta tehdään selvitys siinäkin tapauksessa, ettei lääkärin hoitoa tarvita.

Ruokavaliot

Terveellinen ja säännöllinen ruokailu on riittävän unen ja liikunnan lisäksi yksi hyvinvoinnin perusta. Kouluateria on rakennettu niin, että se kattaa 1/3 päivän ravintotarpeesta. Oppilaalle maksuton kouluruokailu on tärkeä yhteiskunnan palvelu, jota kannattaa käyttää. Vantaan peruskouluissa tarjotaan sairauden hoidon vaatima erityisruokavalio. Uskonnolliset ja eettiset syyt otetaan myös huomioon. Kasvisruokavaliona tarjotaan lakto-ovovegetaarinen (sisältää munaa, maitotaloustuotteita ja kasvikunnan tuotteita) vaihtoehto. Myös vegaaninen kouluruoka on mahdollinen. Ruokavaliossa, joka ei sisällä sianlihaa, sianlihaperäisiä aineosia eikä verta, tarjotaan nuorille sianlihapäivänä kasvisruoka.

Koulun ruokalalla on oltava tieto erityisruokavaliota noudattavista oppilaista ym. ruoka-allergioista. Huoltajat vastaavat siitä, että tiedot ovat ajan tasalla. Erityisruokavalioilmoitukset tulee uusia lukuvuoden alussa, tätä varten laadittu lomake löytyy Wilmasta. Tieto ruokavalioista on toimitettava keittiöön ja kouluterveydenhoitajalle on toimitettava lääkärintodistus. Myös lääkärintodistus tulee toimittaa vuosittain.

Käytännön terveyskasvatusta

Koulumme järjestyssäännöissä on linjana, että kouluun ei saa tuoda limsoja, energiajuomia eikä tölkkimehuja. Energiajuomat, limsat ja tölkkimehut eivät ole hammasterveyden kannalta suositeltavia janojuomia. Niiden mukana pito koulussa on aiempina vuosina aiheuttanut jatkuvaa epäsiisteyttä ja häiriöitä oppitunneilla ja oppituntien ulkopuolella, jopa vaaratilanteita. Näiden syiden takia koulussa ei saa olla limsoja, energiajuomia tai tölkkimehuja.

Yhteiset järjestyssääntömme koskevat kaikilta osin kaikkia. Toivomme, että myös tästä asiasta keskustellaan kodeissa.

Yhteisöllinen hyvinvointiryhmä

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain tarkoituksena on edistää kouluympäristön hyvinvointia ja turvata oppilaille heidän tarvitsemansa tuki oppimiseen, terveyteen ja hyvinvointiin liittyen. Hyvinvointityö kuuluu jokaiselle koulun työntekijälle ammattinimikkeestä riippumatta.

Kouluympäristön yleiseen hyvinvointiin liittyviä asioita käsittelee yhteisöllinen hyvinvointiryhmä (yhr). Yksittäisen oppilaan oppilashuollollisen asian käsittelyyn ja tuen suunnitteluun kootaan tarvittaessa monialainen asiantuntijaryhmä.

Yhteisölliseen hyvinvointiryhmään kuuluvat rehtori, erityisopettajat, oppilaanohjaajat, koulukuraattori, koulupsykologi ja kouluterveydenhoitaja sekä tarvittaessa erikseen sovitusti oppilaiden ja huoltajien edustajat. Koulujen hyvinvoinnin lisäämiseen tähtäävän työn tärkeitä toiminnan kohteita ovat mm. oppilaiden osallisuuden vahvistaminen, kodin ja koulun välinen yhteistyö sekä yhteistyö koulun ulkopuolisten tahojen kanssa.

Lain hengen mukaista on, että lapsen asioita hoidetaan yhteistyössä hänen itsensä, hänen huoltajiensa ja koulun henkilöstön kanssa. Lapsen omat toivomukset ja mielipiteet otetaan huomioon häntä koskevissa asioissa. Oppilaan ja teidän halutessanne asioiden käsittelyyn voi osallistua myös koulun ulkopuolisia henkilöitä.

Jos opettajalla (tai muulla koulun työntekijällä) herää huoli oppilaasta, keskustelee hän ensin asiasta oppilaan ja huoltajien kanssa. Tarvittaessa oppilaan oppilashuollollista asiaa hoitamaan kootaan monialainen asiantuntijaryhmä yhdessä oppilaan ja huoltajien kanssa. Koulun työntekijöistä monialaiseen asiantuntijaryhmään osallistuu asiasta riippuen esim. opettaja, erityisopettaja, oppilaanohjaaja, koulukuraattori, koulupsykologi ja/tai kouluterveydenhoitaja.

Oppilaalla on edelleen mahdollisuus käyttää koulukuraattorin, koulupsykologin sekä kouluterveydenhoitajan palveluita ja ensimmäisen tapaamisen järjestymistä on laissa pyritty nopeuttamaan. Tapaamisessa oppilas voi luottamuksellisesti keskustella asioistaan kahden kesken. Oppilaalla on lain mukaan oikeus käyttää näitä oppilashuollollisia palveluita huoltajan sitä estämättä.

Erityisopetus ja tukiopetus

Erityisopetuksen tarkoituksena on auttaa oppilasta kaikissa oppimiseen liittyvissä vaikeuksissa ja muissa opiskelun tilapäisissä ongelmissa. Erityisopetuksen muodot ovat samanaikaisopetus, pienryhmäopetus ja luokkamuotoinen erityisopetus. Peltolan koulussa erityisopettajina toimivat Mervi Arima, Elina Ihamäki, Miia Hantula, Veli-Pekka Nykvist, Carita Sundström ja Jonna Vatja.

Samanaikaisopetuksessa erityisopettaja jalkautuu yleisopetuksen ryhmään aineenopettajan työpariksi. Tällöin erityisopettajan tuki kohdistuu koko ryhmään ja tukee aineenopettajan työtä. Erityisopettaja voi puuttua myös ryhmän työrauhaongelmiin ja ryhmädynamiikkaan.

Osa-aikainen pienryhmäsijoitus harkitaan tapauskohtaisesti. Pienryhmässä opiskellaan suunnitellusti osalla aineen tunneista. Pienryhmäopetus etenee samaa tahtia kuin luokassa, mutta opetus on yksilöllisempää, koska ryhmässä on vähemmän oppilaita. Suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat aineenopettaja ja erityisopettaja yhdessä.

Erityisopetuksen pienryhmään voi päästä opiskelemaan, jos tuen tarve on säännöllinen ja jatkuva. Oppilaat sijoittuvat erityisopetuksen pienryhmään vähintään yhden kokonaisen jakson ajaksi ja opiskelevat pääsääntöisesti erityisluokanopettajan johdolla.

Tukiopetusta voi pyytää aineenopettajalta. Perheen omat lomat lukuvuoden aikana eivät oikeuta tukiopetuksen saamiseen.

Koulunkäynninohjaajien tuki

Koulullamme työskentelee koko lukuvuoden kolme koulunkäynninohjaajaa. He toimivat luokissa oppilaiden tukena, pitävät läksykerhoa tai toimivat henkilökohtaisina avustajina.

Leirikoulut

Leirikoulut ovat Peltolassa pitkä perinne. Ne kestävät 3-5 päivää ja ne pidetään yleensä kotimaassa. Leirikoulun toteutumisen edellytyksenä on vanhempien ja oppilaiden muodostama luokkatoimikunta, joka huolehtii käytännön valmisteluista samoin kuin rahoituksesta. Leirikoulussa tulee aina olla opettajavalvonta. Opettajat ovat leirikoulussa viranhoidossa. Koska koulu ei voi avustaa leirikouluja taloudellisesti, oppilaiden ja valvovien opettajien matka-, majoitus- ja ruokailukustannuksista huolehtii luokkatoimikunta.

Poissaolojen selvittäminen

Huoltajat pystyvät reaaliaikaisesti seuraamaan oppilaan poissaoloja internetin kautta oppilashallinto-ohjelma Wilmassa. Jatkavien luokkien oppilaiden huoltajilla on Wilman tunnukset ennestään. Vantaalaisista alakouluista tulleiden 7. luokkien oppilaiden huoltajien alakoulussa saamien tunnusten voimassaoloaikaa on jatkettu niin, että ne ovat voimassa 9. luokan loppuun. Jos oppilas on tullut toisesta kunnasta tai tunnukset eivät toimi, huoltajaa pyydetään ottamaan yhteyttä kansliaan. Huoltaja pystyy selvittämään oppilaan poissaolot Wilmassa. Kadonneita tai unohtuneita Wilma-tunnuksia voi tiedustella kansliasta.

Lukukausien aikaiset lomamatkat

Vapautukset koulunkäynnistä anotaan Wilman kautta. Korkeintaan kolmen päivän mittaiset vapautukset myöntää luokanvalvoja, tätä pidemmät myöntää rehtori. Oppilaan tulee itse huolehtia poissaolon ajan opiskelusta ja koulutehtävistä. Koulutehtävät tulee sopia aineenopettajien kanssa etukäteen ja mahdollisista kokeista on sovittava jo ennen matkaa! Jaksojen loppupuolella pidetään kokeita, joten lomamatkat eivät silloin ole suositeltavia.

Kodin ja koulun yhteistyö: vanhempainyhdistys / vanhempaintoimikunta / vanhempainfoorumit

Kodin ja koulun yhteistyön toimintaohjeen mukaan jokaisessa koulussa toimii johtokunnan sijasta vanhempainyhdistys tai vanhempaintoimikunta. Mikäli jollain koululla ei ole toimivaa vanhempainyhdistystä tai vanhempaintoimikuntaa, rehtorin tulee kutsua huoltajia kahdesti vuodessa avoimella kutsulla vanhempainfoorumiin.

Koulullamme on rekisteröity vanhempainyhdistys, Vantaan Peltsi ry, jonka tarkoituksena on muun muassa edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä yhteistoimintaa sekä tukea kotia ja koulua niiden pyrkimyksessä luoda lapsille hyvä oppimis- ja kasvuympäristö. Kaikki toiminnasta kiinnostuneet vanhemmat ovat tervetulleita mukaan. Vanhempainyhdistyksellä on facebookissa oma ryhmä "Peltsin koulun vanhempainyhdistys". Lisätietoja vanhempainyhdistyksestä saa puheenjohtajalta: vallu@kylpyhuonetukku.fi.

Opettajat, heidän lukujärjestyksissä oleva nimilyhenteensä, oppiaineensa  ja valvontaluokkansa

Aho-Lehto, Outi OA    KU, MA 9D       KiVa-tiimi

Ahvenniemi, Petri  PA    KS       7H

Arima, Mervi ELA Teppo 7-9M

Dampha, Anne         AD    UE, HI        9C        KiVa-tiimi

Hantula Mia MHA ELA YHR-jäsen

Heikkinen, Sinikka        SH    SUK    9B

Heinonen Minna MHE OP

Huttunen, Anne        AHU    MU       

Ihamäki, Elina            IHE    ELA, ET

Kahri, Antti            AK    FY, MA, IT 8C

Kajala Tatjana TAKU RU,EN 8D

Kalliala-Baginka, Pii    PKB    MA, KE    7I

Karppinen, Tiina        TK    LT, LI       

Kelppe, Saara             SAKE    HI, YH        9H        Oppilaskunta

Kettunen, Lea            LKE    RU, EN        7A Kiva-tiimi

Kivi Manu   MKI MA, KE 9F

Kiviluoto, Tiina         TiK    KE, BI      8E        Oppilaskunta

Kojo, Elina             EK    TE apulaisrehtori           

Kolari, Annamaria         AKO    BI, GE        8I

Koskentalo, Anna        AnKO    MA, FY, KE    7G

Kuokkanen Juho JKU LI, HI, ET 7F

Kuoppala, Mika         MIK     LP, LI, UR 7D

Kärkkäinen Erkki         EKÄ MU 7E YHR-jäsen

Lassi, Petri             PL    HI, YH    9E       

Laukka, Maria            MLA    OP    YHR-jäsen, TEPPO

Leisti, Matti             ML    BI, GE       8H

Lindfors, Tuija         TL    KU, HI        8F

Louko, Sanni            SAL    KO        8B

Majuri, Anssi            AMA    MA, FY       7C   

Meismaa, Mika         MME    EN, SA

Mäihäniemi, Merja         MMä    EN, RA       

Mäki-Pollari, Mari-Erika MEMP SUK, S2

Nord, Eero            ENO    MA, FY 8G

Norman Michaela MNO SUK, S2

Nykvist, Veli-Pekka        VPN    ELO 7-9V

Nyman, Antti     ANY        OP YHR-jäsen

Palviainen Mirva MPA OP

Relander, Tiina TRE rehtori

Seppänen, Heli         HS    KO        9G

Simola Mari MSI FY,KE

Sipinen Elina ESI LI, TE 8A

Sundström Carita CSU ELO 7-9C

Suomela, Outi            OS    KS   7B

Tiitinen, Annika          AnTi    SUK            KiVa-tiimi

Torniainen, Ville-Veikko     VVT    MA, FY    vararehtori

Törrönen Timo   TTÖ MA,FY,KE

Valkola, Kirsi             KVA    EN, RU       

Vatja, Jonna             JLV    ELA

Weckström, Anne    AW    SUK    9A

Widbom Valo WVa RU,EN

Viljakainen Tarja TVI KO

PELTOLAN KOULUN VUOSIAIKATAULU: lukuvuosi 2019-2020

JAKSOT

1. jakso 08.08.2019 - 20.12.2019

2. jakso 07.01.2020 – 30.05.2020

TYÖAJAT

Syyslukukausi to 8.8. - pe 20.12.2019

 • 9.lk TET-jakso 21.10.-1.11.2019
 • Kodin ja koulun yhteistyöpäivä: la 30.11.2019 (Korvaava vapaapäivä kiirastorstai to 9.4.)
 • Syysloma, vko 42, ma 14.10. – pe 18.10.2019
 • Joululoma la 21.12.2019 – ma 6.1.2020

Kevätlukukausi ti 7.1. – la 30.05.2020
 • Talviloma, vko 8, ma 17.2. – pe 21.2.2020
 • Pääsiäisloma to 9.4. – ma 13.4.2020

ERITYISIÄ TAPAHTUMIA

 • 7. lk ryhmäyttäminen: pe 16.8.2019
 • Liikuntapäivä: ke 4.9.2019
 • Koulukuvaus: to 19.- pe 20.9.2019
 • Taksvärkki: pe 11.10.2019
 • Juhlatanssiaiset: to 5.12.2019
 • Lukupäivä: to 19.12.2019
 • Talviliikuntapäivä pe 14.2.2019
 • Vappurieha: to 30.4.2020
 • 9. lk pajapäivät: ma 18.- ke 20.5.2020
 • Unicef-kävely: pe 22.5.2020
 • Turnauspäivä: ti 26.5.2020
 • Retkipäivä: ke 27.5.2020
 • Potkiaiset: pe 29.5.2020

Teppo-jaksot:

- TET-viikot 21.10.-1.11. (9. lk 2 viikkoa, 8. lk yksi viikko 28.10.-1.11.)

- vko 3 (13.-17.1.2020)

- vko 7 (10.-14.2.2020)

- vko 14 (30.3.-3.4.2020)

- vko 21 (18.-22.5.2020) (4 pv)

Tulevia tapahtumia, päivämäärät ilmoitetaan myöhemmin

Kevätkonsertti

Musikaali

Joulukonsertti

JUHLIA

Itsenäisyysjuhla: to 5.12.2019

Joulujuhla: pe 20.12.2019

Kevätjuhla: la 30.5.2020

Peltolan koulu

opehuone 043 825 3685

opettajien sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@eduvantaa.fi

Lummetie 27 B

PL 4505

01303 Vantaan kaupunki

koulusihteeri: Outi Pouhula,
050 303 2493, outi.pouhula@vantaa.fi

kouluisäntä:
050 312 2019

kouluruokala:
keittio.peltola@vantti.fi

rehtori: Tiina Relander,
043 8269312, tiina.relander@vantaa.fi

apulaisrehtori: Elina Kojo,
050 3124526, elina.kojo@vantaa.fi

vararehtori: Ville-Veikko Torniainen,
043 8258421, ville-veikko.torniainen@eduvantaa.fi

instagram