Meidän koulumme

Peltolan koulu on Vantaalla, Tikkurilan urheilupuistossa sijaitseva noin 620 oppilaan yläkoulu. Koulun oppilasmäärä on viime vuodet ollut kasvussa ympäröivän kaupunkiympäristön tiivistymisen ja kasvun myötä. Tulevaisuudessa Peltolan koulun oppilasmäärä tulee Tikkurilan alueen kehityksen myötä yhä vain kasvamaan. Peltolan koulun koulurakennus on rakennettu 1970-luvun alkupuolella ja peruskorjattu vuosituhannen vaihteessa.

Peltolan koulu on suuri yläkoulu, jonka tavoitteena on olla oppilaille turvallinen lähikoulu. Peltolan koulun oppilaat ovat perinteisesti olleet osaavia ja motivoituneita opiskelemaan, mikä näkyy positiivisella tavalla koulun arjessa.

Koulun sijainti Tikkurilan urheilupuistossa tarjoaa erinomaiset ja monipuoliset tilat liikunnan opetuksen sekä erilaisten liikuntaharrastusten tarpeisiin. Peltolan koulu on musiikkipainotteinen koulu ja musiikkiluokkien toiminta näkyy monella tapaa koulun arjessa ja erityisesti juhlissa.

Peltolan koulu on monessa suhteessa tyypillinen yläkoulu. Vaikka Peltolan opettajat suhtautuvat muuttuvaan opetussuunnitelmaan ja yhdessä tekemiseen keskimäärin positiivisesti. Peltolan aineenopettajajärjestelmä ja perinteinen koulurakennus ohjaavat opettajia toimimaan itsenäisesti eivätkä kannusta oppiaine ja ainerajoja ylittävään yhteistyön tekemiseen. Peltolan tulevaisuuden haasteena on poistaa yhteistyön esteitä, olivat esteet sitten abstrakteja, kuten lukujärjestyksen oppituntijakoisuus tai konkreettisia, kuten kiinteitä seiniä, jotka erottavat potentiaalisesti yhteistyötä tekevät kollegat toisistaan. Tässä suunnitelmassa kerrotaan Peltolan koulun nykytilasta, mutta siten, että katse on koko ajan tulevassa ja siinä, mikä voisi tulevaisuuden Peltolassa olla paremmin.

Peltolan koulu

opehuone 043 825 3685

opettajien sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@eduvantaa.fi

Käyntiosoite: Lummetie 27 B 01300 Vantaa

Postiosoite: PL 4505

01030 Vantaan kaupunki

koulusihteeri: Outi Pouhula,
050 303 2493, outi.pouhula@vantaa.fi

kouluisäntä:
050 312 2019

kouluruokala:
keittio.peltola@vantti.fi

rehtori: Tiina Relander,
043 8269312, tiina.relander@vantaa.fi

apulaisrehtori: Elina Kojo,
050 3124526, elina.kojo@vantaa.fi

vararehtori: Ville-Veikko Torniainen,
043 8258421, ville-veikko.torniainen@eduvantaa.fi

instagram