Koulun järjestyssäännöt

‍Päiväkummun koulun järjestyssäännöt:



- koulumatka on osa koulupäivää, noudatan koulumatkoilla liikennesääntöjä



- noudatan opettajan ohjeita



- teen annetut tehtävät



- annan kaikille työrauhan


- pyydän puheenvuoroa viittaamalla



- tulen tunneille ajoissa mukanani tarvittavat välineet



- noudatan hyviä ruokailutapoja



- välitunnit vietän välituntialueella



- pukeudun säänmukaisesti



- liikun luokassa, käytävillä ja ruokalassa kävellen



- pidän huolta omasta ja yhteisestä omaisuudesta



- vastaan itse kouluun tuomasta omaisuudestani



- jos pidän kännykkää mukana, se ei saa kuulua eikä näkyä. Sovin opettajan kanssa puhelimen käytöstä tarvittaessa.



- kohtelen kaikkia ystävällisesti ja käytän koululaiselle sopivaa kieltä



Päiväkummun koulu

Opettajainhuone 043-8266 027

Ismontie 2

PL 6501

01420 Vantaa

Rehtori: Jyrki Salminen,
0400 652 208, jyrki.salminen@vantaa.fi

Koulusihteeri: Pirkko Häyrynen ( tiistai - torstai ),
050 303 25 69, pirkko.hayrynen@vantaa.fi