Vaikuta

Osallistu ja vaikuta!

Jokaisella nuorella on oikeus osallistua ja vaikuttaa ja tapoja siihen on monia. Voit osallistua esimerkiksi nuorten vaikuttajaryhmään, kuten nuorisovaltuustoon, oppilaskuntiin tai nuorisotilojen vaikuttajaryhmiin. Vantaalla järjestetään myös kerran vuodessa Vaikuttaja-päivä tai voit äänestää nuorisovaaleissa, toimia vertaisohjaajana, tuottaa tapahtumia, toimia järjestössä tai suunnitella ja toteuttaa oman hankkeen.

Aloitteen voit tehdä esimerkiksi nuorisovaltuuston kautta tai kaupungin työntekijöiden, kuten opettajien ja nuorisotyöntekijöiden avustuksella.
Aloitteita voi tehdä myös Vaikuttaja-päivässä.
Kuntalaisaloitteen voit tehdä joko sähköisellä lomakkeella https://www.kuntalaisaloite.fi/fi tai toimittaa vapaamuotoisen aloitteen kaupungin kirjaamoon kirjaamo@vantaa.fi.

facebook instagram youtube