Tukea ja apua

Murheiden kanssa ei kannata jäädä yksin - apua on saatavilla läpi kesän!

Etsivä nuorisotyö tarjoaa yksilö- ja pienryhmäohjausta sekä kasvokkain että verkossa. Lisäksi kesällä käynnistyy jalkautuva etsivä nuorisotyö, joka tavoittelee nuoria aikuisia mm. kirjastoista, kaduilta ja kauppakeskuksista. Nuorten työpajat toimivat koko kesän ajan ja niihin on jatkuva haku työn ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille.

Koulu- ja oppilaitosnuorisotyön kesätoiminnassa panostetaan kontaktin ylläpitoon oppilaisiin/opiskelijoihin, kohdennettuun ohjaamiseen sekä jalkautuvaan kesätoimintaan.

Uutinen

Nuorten Vantaan kesä 2021 on täällä Sinua varten

Vantaan nuorisopalvelut tarjoaa nuorille ja nuorille aikuisille monipuolista kesätoimintaa.

Lue Lisää

facebook instagram youtube