KESÄ 2021

KESÄ 2021 - BEST SUMMER EVER

Järjestämme nuorille ja nuorille aikuisille monipuolista kesätoimintaa läpi kesän - siellä missä nuoret ovat! Tarkemmat tiedot toiminnasta löydät tekemistä -sivun alta. Esimerkkinä erilaisista toimintamuodoista ovat nuorisotilakontti Myyrmäen urheilupuistossa ja kesäkahvila Kipinätalon pihalla.

Apua ja tukea on saatavilla - älä jää murheiden kanssa yksin! Etsivä nuorisotyö tarjoaa yksilö- ja pienryhmäohjausta sekä kasvokkain että verkossa. Lisäksi kesällä käynnistyy jalkautuva etsivä nuorisotyö, joka tavoittelee nuoria aikuisia mm. kirjastoista, kaduilta ja kauppakeskuksista. Nuorten työpajat toimivat koko kesän ajan ja niihin on jatkuva haku työn ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille.

Koulu- ja oppilaitosnuorisotyön kesätoiminnassa panostetaan kontaktin ylläpitoon oppilaisiin/opiskelijoihin, kohdennettuun ohjaamiseen sekä jalkautuvaan kesätoimintaan.

facebook instagram youtube