UngInfo

‍Vanda stads ungdomsservice samarbetar även med Unginfo, som har en app som riktar sig mot unga i Svenskfinland.

UngInfo är en mobilapplikation där du som är ung kan hitta olika svenskspråkiga stödtjänster riktade till unga i Nyland. På appen kan du lätt söka stöd och svar på frågor gällande psykisk och fysisk hälsa, studier, arbete och ekonomi. Appen kan laddas ner från Appstore eller Google play med sökordet “UngInfo”.

https://unginfo.fi/appen/

facebook instagram youtube