Svenskt ungdomsarbete

Vanda stad har också svenskt ungdomsarbete!


Ungdomsarbetet sker i samarbete med skolorna och med tredje sektorn i Vanda. Den svenskspråkiga ungdomsarbetaren har sitt arbetsrum i Helsinge skola var regelbundna kafferaster arrangeras, men också andra fritidsrelaterade evenemang som t.ex filmkvällar eller övernattningar.


Enklast följer du med vad som händer på svenska i Vanda genom facebook
Ungdomsarbetet i Vanda


Eller genom vantaa.fi
Vanda stads ungdomsservice


Sedan år 2016 erbjuder Vanda stad också uppsökande ungdomsarbete på svenska genom Kipinä (Bangatan 2, Dickursby).facebook instagram youtube