Valintojen stoori pureutuu monipuolisesti nuoria koskettaviin aiheisiin

Tänä vuonna aiheina oli tunne- ja turvataidot sekä päihteet

”Rakastuminen on sellaista, että se ei mene pois. Ihastuminen menee pois, eikä silloin välttämättä tiedä niin paljoa toisesta,” selittää Hiekkaharjun kuudesluokkalainen tyttö rakastumisen ja ihastumisen eroa.

Hiekkaharjun nuorisotilalla on meneillään Valintojen stoori, joka on pyörinyt vantaalaiselle 6-luokkalaisille jo vuosia. Valintojen stoori pureutuu etenkin päihdekasvatukseen. Siinä käsitellään myös monipuolisesti muita nuoruuteen liittyviä aiheita kuten rakastumista, somekäyttäytymisestä ja kieltäytymisen haasteita. Useassa keskusteluissa pohditaan myös sitä, että mikä vaikutus ympärillä olevilla ihmisillä on nuoren omiin päätöksiin.

Jokainen meistä on erilainen

Tänä vuonna tarinat uusittiin ja ne jakautuvat kolmeen osa-alueeseen: tunne- ja turvataitoihin sekä päihteisiin. Hiekkaharjun nuorisotilalla aikuiset demonstroivat nuorille myös erilaisia tilanteita, miten voi kieltää toista koskettamasta tai lähestymästä.

”Oma keho on oma, kysytään lupa koskettamiseen ja aina on oikeus kieltäytyä. Riippuu myös siitä kuinka tuttu ja turvallinen toinen henkilö on.”, tiivistää koulukuraattori Tuire Fjäder turvataitojen merkitystä.

Aiheita käsitellään vuorovaikutteisilla menetelmillä

Aiheisiin johdatellaan nuoria jo kouluilla mm. pelin avulla. Nuorisotiloilla käydään aiheita tarkemmin läpi ja katsotaan aiheeseen johdatteleva video, jonka jälkeen käydään keskusteluja siitä, mitä tuntemuksia ne nuoressa herättää. Tuntia nuorisotaloilla ohjaavat esimerkiksi menetelmään perehdytetyt nuorten parissa toimivat ammattilaiset mm. nuorisotyöntekijät, koulukuraattorit, psykologit ja seurakunnan nuorisotyöntekijät.

”Ideana on se, että aiheita lähestytään vuorovaikutteisesti keskustellen ja erilaisin menetelmin. Näin saadaan nuoret pohtimaan asioita useaankin otteeseen ja eri kantilta. Parhaimmillaan nuoret uskaltavat paremmin kieltäytyä vaikkapa siitä ensimmäisestä tarjolla olevasta alkoholikokeilusta”, toteaa Tuire Fjäder.

Valintojen stoorille erityistä on myös se, että siinä tehdään laaja-alaisesti yhteistyötä eri järjestöjen kanssa. Menetelmää on kehitelty yhteistyössä  Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungin nuorisopalveluiden, ehkäisevän päihdetyön sekä Väestöliiton kanssa.

  • Julkaistu: 23.04.2019

facebook instagram youtube