Nuorten työpajat aktivoivat nuoria vaikuttamaan vaaleissa

Vantaan nuorten työpajoilla vaikuttaminen ja demokratiakasvatus ovat tärkeä osa työpajojen sisältöjä. Nuorisobarometrin mukaan vaikuttaminen ja politiikka kiinnostavat nuoria nyt enemmän kuin aiemmin. Hyvä niin, sillä alle puolet nuorista äänesti vuoden 2015 eduskuntavaaleissa.

Nuorten näköinen vaalipaneeli

Vantaan nuorten työpajoilla järjestettiin vaalipaneeli, jonne saapui ilahduttavasti ehdokkaita lähes kaikista puolueista. Nuoret pohtivat etukäteen ehdokkaille kysymyksiä, joita syntyi yli 30 kappaletta. Ehdokkailta haluttiin konkreettisia toimenpiteitä muun muassa ilmastomuutoksen torjumiseen, nuorten asuntopulaan, työkokemusten ja työllisyyden lisäämiseen sekä julkisen terveydenhuollon palveluiden tehostamiseen.

Vaalipaneelissa äänestettiin myös maksuttoman toisen asteen koulutuksen, ilmaisten joukkovälineiden ja edullisten asumismuotojen puolesta. Sen sijaan oppivelvollisuuden pidentäminen ei saanut pajanuorilta kannatusta.

”Vaalit ovat hyvä mahdollisuus lisätä nuorten yhteiskuntatietoisuutta. Nuorten integroiminen vahvemmin yhteiskuntaan onkin yksi työpajojen tehtävistä”, kertoo vaalipaneelia järjestänyt nuorten työpajojen suunnittelija Heidi Halm. Eräs työpajan nuorista totesikin, että vaalipaneelissa hänelle selvisi puolue, mitä hän aikoo äänestää.

Nuoret kokevat puoluepolitiikan etäiseksi

Vaalipaneelin lisäksi nuorten kanssa on käyty pajoilla keskusteluja vaikuttamisen mahdollisuuksista, äänestämisen tärkeydestä sekä tutustuttu ehdokkaisiin vaalikoneiden avulla. Se, että nuoret saataisiin äänestämään ja kiinnostumaan vaikuttamisesta kantaa pitkälle.

Yksi Vantaalla toimivista nuorten työpajoista on auto- ja metallitöihin keskittyvä Takomo. Takomon työpajan nuoria kuunnellessa selvää on se, että mielipiteitä ja mielenkiintoa moneen yhteiskunnalliseen asiaan löytyy. Silti osa nuorista on sitä mieltä, että äänestäminen ei innosta. Nuoret kokevat, että ehdokkaista on vaikea löytää sellainen, joka vastaisi omaa arvomaailmaa ja puoltaisi niitä asioita, jotka ovat heille tärkeitä. Tietynlainen luotto ja usko puoluepolitiikkaan on heikkoa.

”Tähän me aikuiset voimme vaikuttaa kannustavalla asenteella. Meillä pajaohjaajat ovat lähteneet esimerkiksi nuorten kanssa porukalla äänestämään”, suunnittelija Heidi Halm toteaa.

Takomon nuorilta nousee esiin kaksi asiaa, joihin pitäisi puuttua nykyistä voimakkaammin. Ensimmäinen on edullisempien vuokra-asuntojen mahdollistaminen nuorille. Toinen on se, että nuorten työttömyyteen pitäisi löytyä tehokkaampia ratkaisuja ja pajatoiminnan kaltaisia työkokeiluja saisi olla enemmän.

Lisätietoja:
Suunnitelija Heidi Halm, 0400 662 739, heidi.halm@vantaa.fi
Työpajatoiminnan päällikkö Katja Günther, 040 779 5648 katja.gunther@vantaa.fi

Nuorten työpajat

Nuorten työpajat on tarkoitettu vantaalaisille 16-28 -vuotiaille nuorille. Nuorten työpajoilla tuetaan elämäntaitoja, sosiaalisia vuorovaikutustaitoja, yhteisöllisyyttä ja tekemällä oppimista. Työkokeilun tavoitteet voivat olla esimerkiksi elämänhallinnan parantaminen, tulevaisuuden selkeyttäminen, opiskelu- ja työelämävalmiuksien edistäminen, tutustuminen opiskelu- ja työllistymisvaihtoehtoihin. Työpajalla voit myös korottaa peruskoulun arvosanoja sekä suorittaa erilaisia kursseja. Pajalla nuorta ohjaa työ- ja yksilövalmentajat.

  • Julkaistu: 11.04.2019

facebook instagram youtube