Nuorisopalveluiden järjestämät palvelut poikkeusolojen aikana

Nuorisopalveluiden järjestämissä palveluissa ja toiminnoissa on tehty seuraavia linjauksia, jotka ovat voimassa 18.3.-13.4.2020:

Alueellinen nuorisotyö

Nuorisotilat ovat suljettuna 18.3. alkaen. Kaikki nuorisotyöntekijät jatkavat kuitenkin työskentelyä. Pääpaino keskitetään jalkautuvaan nuorisotyöhön, joten nuorisotyö alkaa näkyä kaduilla ja muilla julkisilla paikoilla. Tämän lisäksi tehdään laajamittaista digitaalista nuorisotyötä verkossa eri alustoilla.

Nuorten aikuisten palvelut

Nuorten työpajat suljetaan. Työpajaohjaajat toimivat kuitenkin etäyhteyksin ja nuorisopajatoimintaa toteutetaan verkossa. Työpajaohjaajat tekevät nuorille etätehtäviä ja ovat omaohjattaviin yhteydessä päivittäin myös puhelimitse tai WhatsAppilla.

Etsivät nuorisotyöntekijät siirtyvät tekemään etätyötä ja ovat nuoriin yhteydessä etäyhteyksin. Kotikäynnit on peruttu. Kipinäryhmä siirtyy toimimaan verkossa ja siinä siirrytään yksilötyöhön, mikäli verkossa tapahtuva pienryhmätoiminta ei onnistu.

Tuupakan autoverstas ja nuorten aikuisten illat Myyrmäessä, Liidossa ja Vernissassa on peruttu. Työntekijät kohtaavat nuoria aikuisia verkossa.

Nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa

Koulujen oppilaitosnuorisotyö siirtyy tekemään jalkautuvaa nuorisotyötä sekä diginuorisotyötä verkossa

Kulttuurinen nuorisotyö

Kulttuuritehdas Vernissan taidetoimina ja taideopetus on keskeytetty 15.4. saakka. Yleisötapahtumat on peruutettu 31.5.2020 saakka. Muu kulttuurinen nuorisotyö siirtyy verkkoon ja etäyhteyksiin.

Lisätiedot

10-18 -vuotiaiden nuorten toiminnasta lisätietoja saa oman alueen nuorisotilalta.

Nuorten aikuisten palveluista lisätietoja antaa Nuorten aikuisten palvelujen päällikkö Katja Günther, 040 779 5648, katja.gunther@vantaa.fi

Oppilaslaitosnuorisotyöstä lisätietoja antaa Hanke- ja suunnittelupäällikkö Tiina Haapalainen, 043 827 2776, tiina.haapalainen@vantaa.fi

Tiedotamme tilanteesta ja vaihtoehtoisista palveluistamme vantaa.fi -sivuilla ja nuorisopalveluiden Nuorten Vantaan Facebook ja Instagram -kanavissa.

  • Julkaistu: 18.03.2020

facebook instagram youtube