Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen tiivistävät yhteistyötä jalkautuvassa nuorisotyössä

Pääkaupunkiseudun kunnat ovat tiivistäneet yhteistyötä jalkautuvassa nuorisotyössä. Nuoria ohjeistetaan pysymään kotona ja välttämään kokoontumista, ja valtaosa nuorista on näin toiminutkin. Jalkautuvalle nuorisotyölle on silti vallitsevassa tilanteessa aivan erityinen tarve, sillä nuoret tarvitsevat tukea ja tietoa.

Kaikkien nuorille suunnattujen harrastus- ja vapaa-ajantoimintojen sekä koulujen ollessa suljettuina nuorten sosiaalinen toimintaympäristö on supistunut. Mahdollisesti ulkona liikkuvien nuorten on tärkeää saada oikeaa tietoa vallitsevasta tilanteesta.

Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen tekevät jalkautuvaa nuorisotyötä sekä alueellisesti omilla alueillaan, että tiiviissä yhteistyössä, jota koordinoi Nuorisotyö raiteilla-hanke. NTR-nuorisotyöntekijäparit liikkuvat mm. pääkaupunkiseudun junissa ja radanvarren kohtauspaikoissa.

”Nuorisotyö on nyt tärkeämpää kuin koskaan. Olemme käytännössä ainoa toimija nuorten vapaa-ajassa ja siksi kaikki meidän uudelleen muokatut nuorisotyön muodot ovat tärkeitä nuorille. Erityisen tärkeää on kohdata nuoria siellä missä he ulkona liikkuvat. Jalkautuvalle nuorisotyölle on nyt erityinen tilaus ja sen tekijät nauttivat nyt erityistä arvostusta nuorten ja myös huoltajien, kuntalaisten, päättäjien ja muiden viranomaisten taholta,” sanoo Vantaan nuorisopalvelujen vs. johtaja Pekka Mäkelä.

Kunnat toimivat tiiviissä yhteistyössä poliisin kanssa sekä muodostavat kuvaa siitä, miten tilanne koetaan nuorten piirissä. Yhteistyötä tehdään lisäksi mm. Aseman Lapset ry:n kanssa. Nuorisotyössä seurataan tiivisti valtionhallinnon linjauksia ja toimitaan niiden mukaisesti. Jalkautuvassa nuorisotyössä noudatetaan suositeltuja turvaetäisyyksiä ja huolehditaan mm. käsihygieniasta ohjeiden mukaisesti.

Jalkautuva nuorisotyö on nuorisotyöntekijöiden jalkautumista kaduille ja asuinalueille sekä muille julkisille ja puolijulkisille paikoille, kuten asemille ja kauppakeskuksiin. Nuorisotyöntekijät ottavat keskustelukontaktia nuoriin ja pyrkivät toiminnallaan nuorten hyvinvoinnin turvaamiseen, yhteisymmärryksen lisäämiseen ja yleisen turvallisuuden tunteen parantamiseen. Erilaisin nuorisotyöllisin keinoin voidaan tarvittaessa pyrkiä myös vaikuttamaan nuorten käyttäytymiseen. Nuorisotyö ei kuitenkaan toimi järjestyksenvalvojana tai joukkojen hajottajana, vaan toimii edelleenkin nuoria varten. Nuorisotyöntekijät on valtioneuvoston toimesta määritelty yhteiskunnan kannalta kriittisellä alalla toimivaksi henkilöstöksi.

Lisätiedot:

Pekka Mäkelä
Nuorisopalvelujen vs. johtaja, Vantaan kaupunki
pekka.makela@vantaa.fi
p. 0400 773282

Merja Nordling
Nuorisopalvelupäällikkö, Espoon kaupunki
merja.nordling@espoo.fi
p. 043 824 7060

Mikko Vatka
Nuorisoasiainjohtaja, Helsingin kaupunki
mikko.vatka@hel.fi
p. 0406791606

Anders Lindholm-Ahlefelt
Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö, Kauniaisten kaupunki
anders.lindholm-ahlefelt@kauniainen.fi
p. 050 366 4251

Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla inför närmare samarbete inom det patrullerande
ungdomsarbetet

Städerna i huvudstadsregionen har intensifierat samarbetet inom det patrullerande ungdomsarbetet. Ungdomarna har uppmanats att stanna hemma och undvika att samlas, och största delen har följt råden. I den rådande situationen finns det trots det ett särskilt behov för patrullerande ungdomsarbete, för ungdomarna behöver råd och information.

Deras sociala krets har begränsats då skolorna och alla fritidsaktiviteter för unga håller stängt. Ungdomar som rör sig ute måste få korrekt information om den rådande situationen.

Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla bedriver patrullerande ungdomsarbete både inom sina egna områden som i ett nära samarbete som koordineras inom projektet Nuorisotyö raiteilla. Ungdomsarbetarna inom projektet rör sig parvis bl.a. i närtågen och vid träffpunkter längs med banan.

”Nu är ungdomsarbetet viktigare än någonsin. I praktiken är vi nu den enda aktören i ungdomarnas fritid och därför är alla våra omarbetade verksamhetsmodeller viktiga för ungdomarna. Det är särskilt viktigt att möta ungdomarna där de rör sig ute. Det finns nu ett starkt behov av patrullerande ungdomsarbete och de som gör arbetet uppskattas nu särskilt av ungdomarna och deras vårdnadshavare, kommuninvånarna, beslutsfattarna och andra myndigheter,” säger Pekka Mäkelä, tf. chef för ungdomstjänsterna i Vanda.

Städerna har ett nära samarbete med polisen och bildar sig en uppfattning av hur ungdomarna upplever situationen. Samarbete finns också med Aseman Lapset ry. Ungdomsarbetet följer noga med de riktlinjer de statliga myndigheterna ger och tillämpar dem. Inom det patrullerande ungdomsarbetet tillämpas rekommendationen om att undvika närkontakt och att sköta handhygienen enligt anvisningarna.

Patrullerande ungdomsarbete går ut på att ungdomsarbetarna rör sig ute på gatorna och i bostadsområdena samt på andra offentliga och liknande platser, t.ex. stationer och köpcentrum. Ungdomsarbetarna inleder samtal med ungdomarna, med målet att säkerställa att ungdomarna mår bra, att öka samförstånd och gemenskap och att allmänt förbättra känslan av trygghet och säkerhet. Vid behov kan olika åtgärder vidtas för att försöka påverka ungdomarnas beteende. Ungdomsarbetarnas uppgift är dock inte att fungera som ordningsvakter eller skingra folksamlingar, utan de finns till för ungdomarna.

Ungdomsarbetarna har enligt statsrådet definierats som personal inom kritiska samhällsfunktioner.

Mer information:

Pekka Mäkelä
Tf. chef för ungdomstjänsterna i Vanda stad
pekka.makela@vantaa.fi,
tfn 0400 773282

Merja Nordling
Ungdomsdirektör, Esbo stad
merja.nordling@espoo.fi
tfn 043 824 7060

Mikko Vatka
Ungdomsdirektör, Helsingfors stad
mikko.vatka@hel.fi
tfn 0406791606

Anders Lindholm-Ahlefelt
Kultur- och fritidschef, Grankulla stad
anders.lindholm-ahlefelt@kauniainen.fi
tfn 050 366 4251

  • Julkaistu: 26.03.2020

facebook instagram youtube