Näkymätöntä kynnystä ylittämässä – Heijastuksia toimintamalli

08.04.2020

Heijastuksia- toimintamallissa on tällä hetkellä mukana 18-25-vuotiaita kotiin jumiutuneita vantaalaisia nuoria. Uusi toimintamalli rakentaa psykososiaalisen vahvistamisen polkua. Lähtökohtana nuorten kanssa työskentelyssä on kokonaisvaltainen tukeminen, kuunteleminen, läsnäolo. Toimintamallissa käytetään soveltavaa taidetta. Kaikki kuitenkin lähtee ensin siitä, että rakennetaan nuoren kanssa hiljalleen toimiva luottamussuhde.

Mitä sitten tarkoitetaan, kun puhutaan soveltavasta taiteesta? Puhumisen rinnalla soveltavan taiteen menetelmät tukevat nuoren minäpystyvyyden tunteen vahvistumista. Minäpystyvyydellä tarkoitetaan ihmisen omia uskomuksia/mahdollisuuksia suhteessa toimintaan. Sovellamme eri taiteenaloja (esittävä taide, improvisaatio, kuvataide, sanataide) kuuntelemalla mitä mikäkin tilanne meissä ohjaajissa herättää ja resonoiko se meidän nuorellemme. Käytännössä me kuuntelemme koska on tilaa luoda jotain ”normaalista” ohjaustilanteesta poikkeavaa, ja koska on hyvä palata takaisin perinteisin keinoin asian äärelle.

Tämä työskentelytapa antaa meille mahdollisuuden valita eri toimintamuotoja, ja siinä samassa tekemisen kynnyskin madaltuu. Hetkessä luomme yhdessä vuorosanat, kun improvisoimme yhdessä lääkärille soittoa tai vuokranantajalle puhelua, onko mahdollista muuttaa laskun eräpäivää? Ohjaajina meidän tehtävämme on havainnoida ja innostaa nuorta, kun hetki on oikea. Ja yllättäen – kun viranomaispuhelun aika koittaa, muistijälki improvisoidusta puhelusta toimiikin turvana ja tukena tilanteessa. Kuvataidetta olemme hyödyntäneet Ateljee- menetelmän keinoin. Menetelmä syntyi, kun vain kuulostelimme, mikä tarve nuorella nousi esille. Huomasimme, että nuoren tilanne kaipasi maadoittamista. Rajasimme tilan vain maalaamiselle ja musiikin kuuntelulle. Katsoimme yhdessä mitä sisäisestä tilasta syntyy paperille, ilman sen kummempia ohjeistuksia. Olimme yhdessä puhumattomuuden tilassa. Olemme tehneet myös kehollisia rauhoitusharjoituksia, jossa palaamme uudelleen ja uudelleen hengitykseen sekä kehoon. Näin saamme mahdollisuuden pysähtyä ja tarkastella asioita uusista näkökulmista.

Jokaisessa meissä on taiteilija. Soveltava taide Heijastuksessa tapahtuu matalan kynnyksen luona, oikeastaan kynnyskin on hämäävä termi. Ajattelemme, ettei maalauksen luomiseen tai improvisoituun viranomaispuheluun ole olemassa kynnystä. On vain hetki, jossa olemme läsnä ja jossa kuuntelemme. Voimme valita mutkattomasti eri toimintamuodoista juuri nuoren tarpeeseen sopivan taiteenlajin.

‍Janina Koski & Noemi Kortetmäki

Heijastuksia-toiminnan työntekijät

Moodi-hanke

Keskustele blogin aiheista: Osallistuvavantaa.fi: Moodi-hanke

facebook instagram youtube