Kynnys avun hakemiselle voi madaltua verkkoasiointi mahdollisuuksia lisäämällä.

25.06.2020

Kysyimme osallistuvavantaa.fi kyselyssä eri palveluntuottajien verkkoasiointimahdollisuuksista. Kyselyyn vastasi 43 vastaajaa. Vastaajiksi pyydettiin nuoria aikuisia ja heidän läheisiään.

Eniten vastaajat käyttivät terveyspalveluiden (25), Kelan (20) sekä TE-toimiston (15) verkkoasiointimahdollisuuksia. Muita käytettyjä palveluita olivat sosiaalipalvelut (esim. Maisa) sekä nuoriso - (5) ja järjestöjen (4) palvelut. Kysyttäessä, millaisia palveluita käytettiin, selkeästi eniten ääniä sai Omakanta (22), mikä on varmasti palveluista käytetyin myös niillä, jotka eivät muuten käytä palveluita verkossa. Myös sähköistä ajanvarausta vastaajat kertoivat käyttävänsä paljon (15). Etävastaanottoa (9), oirekyselyitä (7) ja chat-palveluita (7) vastaajat käyttivät myös.

Selkeästi parhaiksi asioiksi verkkopalveluissa koettiin se, että verkkoasiointimahdollisuuksien avulla asia on mahdollista hoitaa kotoa käsin (20) ja, että ajanvaraus on helpompaa verkossa kuin kasvotusten (16) eikä tarvitse jonottaa puhelinpalveluun (14). Myös mahdollisuus anonyymiin asiointiin sai ääniä, mutta selkeästi vähemmän (6). Selkeästi vastaajat arvostavat verkkopalveluissa sitä, että asian saa nimenomaan hoidettua helposti lähtemättä kotoa, ja niin että ajan voi varata esimerkiksi sähköisesti. Ajanvaraus sähköisesti voi madaltaa kynnystä hakea apua. Monelle ajanvaraaminen puhelimitse voi olla jo yksi kynnys, joka estää palveluihin pääsemisen. Voi olla, että ne jotka eniten tarvitsivat apua ovat ne joiden on sitä myös vaikein hakea.

Vastaajat toivoivat lisää verkkoajanvaraus mahdollisuuksia (9), erilaisia testejä, kuten oirekyselyjä (8), etävastaanottoa (8) ja chat-palveluita (6). Oirekyselyjen osalta ei kysytty tarkemmin millaisia oirekyselyitä halutaan lisää. Johtuuko oirekyselyiden toive siitä, että monia asioita on totuttu mittaamaan, pelätäänkö mahdollisesti erilaisia sairauksia ja niiden kartoittamiseksi ja hoidontarpeen arvioimiseksi toivotaan mahdollisuutta ensin itse arvioida oireiden syytä? Esimerkiksi mielenterveystalo.fi tarjoaa useita mielenterveyteen liittyviä oiretestejä. Osataanko näitä käyttää, löydetäänkö ne vai ovatko oirekyselyt sellaisia, joita vastaajat toivovat?

Selkeästi tarvetta verkkoasioinnille on, ja nimenomaan palveluihin hakeutumisen näkökulmasta. Kynnys hakea apua tai tukea voi madaltua huomattavasti, jos yhteyttä pystyy ottamaan esimerkiksi sähköisen ajanvarausjärjestelmän kautta, tai jos voi keskustella chatin kautta ammattilaisen kanssa. Tämä voi olla merkittävä tekijä palveluihin hakeutumisen kannalta, ja varhaisen tuen mahdollistamiseksi.

facebook instagram youtube