Kurkistus Heijastuksen leikkiin

26.05.2020

Kohtaamme niin elämässä kuin työssä ilon ja onnen lisäksi synkkyyttä. Synkkyyden kahleiden selättäminen ja minuuden pystyvyyden vahvistaminen onnistuvat parhaiten, kun työotteessa on mukana myös leikkiä ja huumoria. On ymmärrettävää, että ihmisen voidessa pahoin tai hänen ollessa vaikeassa elämäntilanteessa, on vaikeaa tavoittaa leikkimielisyyden tilaa. Leikki on merkittävä osa ihmisen kasvuprosessia, ja tutustumista niin ulkoiseen kuin omaan sisäiseen maailmaan. Siksi juuri koemme leikin elintärkeäksi.

Olemme poikkeustilanteen aikana todistaneet surun vastapainoksi erilaisia leikillisiä tempauksia ja videoita niin lapsilta kuin aikuisilta maailmanlaajuisesti. Tämä on leikin kautta tapahtuvaa optimismia ja selviytymistä kriisitilanteessa – puhumme leikillisestä resilienssistä. Leikki ruokkii mielen luovuutta ja mielikuvitusta sekä antaa välineet vaikeiden asioiden käsittelyyn. Leikki tuo myös helpotusta vaikeisiin tilanteisiin, vahvistaa luottamussuhdetta, tukee kehollisia voimavaroja ja läsnäolo taitoja, kehittää ja vahvistaa sosiaalisia valmiuksia sekä edistää terveyttä. Aika pitkä lista sanoisin.

Heijastuksia-toiminta mahdollistaa sekä antaa tilaa turvalliseen leikkiin. Kurkistelemme ja käsittelemme leikin kautta hyvin vaikeitakin asioita ja tilanteita, ja toteutamme saman aikaisesti vankalla ammattisosaamisella sosiaalista vahvistamista. Myös ammattilainen voi leikkiä. Näiden leikillisten kurkistusten aikana nuoremme päästävät irti kahleistaan. Meillä on tapana sanoa, että nuori kurkistaa esiripun takaa – tulee esiin ja nähdyksi sellaisena kuin hän on, riittävänä.

Lapsen kehityspsykologiassa korostetaan leikin merkitystä, mutta yhtä lailla siinä korostetaan aikuisen roolia luovan leikin mahdollistajana. Leikin kautta tulemme kaikki yhteyteen, juuri sellaisina kuin olemme. Leikki tarjoaa meille tilaisuuden oppia, keitä olemme, mihin pystymme ja miten suhtaudumme ympäröivään maailmaan. Yksi nuoristamme kuvaili kauniisti taannoin Heijastuksia-ryhmätapaamisella Zoomissa: kuinka hän on vapaa johtamaan omaa elämäänsä elokuvan lailla. Hän kuvaili olevansa elämänsä käsikirjoittaja, siihen mahtuvat kaikki elämän annit – onnistumiset sekä epäonnistumiset.

Meillä on etuoikeus olla osana nuortemme elämää. Näemme läheltä heidän arkensa, tunteiden kirjo ovat käsin kosketeltavissa. Vaikka olemme Heijastuksia-toimintamallin luottotyöntekijöinä ohjaajien roolissa, katsomme nuorten olevan oman elämänsä elokuvaohjaajia. Tuomme näkyväksi nuorten voimavarat ja vahvistamme heidän elokuvansa musiikkimaailmaa, elokuvaan mahtuu musiikin lukuisat ulottuvuudet – hiljaisuus voidaan myös tulkita musiikiksi. Otamme siis pieniä askelia, joista muodostuu isompi kuva, teos.

Noemi Kortetmäki ja Janina Koski

Heijastuksia-toiminnan työntekijät

Moodi-hanke

facebook instagram youtube