Kiitos, kun ootte mun tukena <3

01.07.2020

Otsikko on yhden nuoren palaute etätapaamisen jälkeen. Tähän nuoren palautteeseen kuvautuu hyvin se, mitä olemme saavuttaneet nuorten ohjauksen osalta hankkeen aikana. Hankeaikaa ei ole enää kuin reilu puoli vuotta jäljellä ja nyt on hyvä hetki tarkastella erityisesti kuluvan vuoden tapahtumia. Puoleen vuoteen on mahtunut hyvin paljon. Puolet tiimin jäsenistä vaihtui alkuvuodesta, kevään aikana jouduimme keskelle poikkeustilannetta. Kaikki nämä muutokset ovat olleet meidän tiimin ja työn kohdalla mahdollisuuksia.

Työmme muuttui poikkeustilanteen myötä. Siirryimme tekemään nuorten parissa tehtävää ohjausta etänä sekä siirsimme ammattilaisille suunnatut työpajat ja aamukahvit verkkoon. Siirto tapahtui yllättävän helposti. Tämä mahdollisti sen, että pystyimme toimintaa epänormaalista ajasta huolimatta jatkamaan mahdollisimman normaalina. Tavoitteena oli ylläpitää tavallisuutta poikkeustilanteen keskellä, ja tässä taisimme onnistua. Nuorten parissa tehtävä työ on jatkunut, nuoria on ohjautunut myös poikkeustilanteen aikana Heijastuksia-toimintaan. Osa nuorista on kokenut etänä tukemisen paljon parempana tapana kuin kasvokkaiset tapaamiset. Etätapaamiset mahdollistavat nuoren kanssa tehtävän työn ja hänen kanssaan etenemisen entistä paremmin nuoren tahtiin. Osalle nuorista kynnys tuntemattoman kanssa toteutuvaan kasvokkaiseen tapaamiseen voi olla liian suuri. Heille aloitus etätapaamisin on turvallisempaa ja he voivat itse määrittää, milloin ovat valmiita keskustelemaan, näyttämään videon kautta kasvonsa tai tapaamaan kasvokkain. Joillakin nuorilla poikkeustilanne on vienyt psyykkistä vointia alaspäin. Heille on tarjottu mahdollisuutta kasvokkaisiin tapaamisiin. Nämä ovat olleet merkityksellisiä tapaamisia.

Saimme myös kokea, että kaikki verkkoalustat eivät ole niille nuorille sopivia, jotka kärsivät sosiaalisten tilanteiden pelosta. Aluksi pohdimme, että Discord olisi ollut hyvä alusta toiminnallemme. Tämä siitä syystä, että siellä oli koko Vantaan Nuorten aikuisten palveluiden toiminta ja näin Heijastuksia-toiminnassa olevat nuoret olisivat päässeet kurkistamaan, mitä kaikkea on tarjolla. Luulomme osoittautui vääräksi. Nuoret eivät uskaltaneet tulla Discordiin. Tämä johtui siitä, että he olisivat joutuneet tulemaan niin sanotusti aulan kautta Heijastuksia-toiminnan huoneeseen. Nuori koki tulevansa liian näkyväksi. Teimme suunnan muutoksen ja kokeilimme alustana Zoomia. Nuoret kokivat tämän turvalliseksi. Näin ollen valitsimme Zoomin alustaksi ja toimintamme on siellä edelleen. Usein oletamme, että netti on paikka, jossa kaikkien on helppo toimia ja myös silloin, kun kärsii esim. sosiaalisten tilanteiden pelosta. Mielestäni tämä poikkeustilanne on tehnyt näkyväksi sen, että virtuaalinen ympäristö ei poikkea tavallisesta ympäristöstä. Myös virtuaalisessa ympäristössä sosiaalisten tilanteiden pelosta kärsivä voi jäädä sivuun tai hänelle ei ole palveluita. Virtuaaliympäristökin tulisi rakentaa niin, että siellä huomioitaisiin erilaiset ryhmät.

Olemme toteuttaneet poikkeustilanteen aikana myös etätaideohjausta niin yksilöohjauksena kuin ryhmäohjauksena. Kokemukset ovat olleet todella hyviä. Nuoret ovat kokeneet ohjaukset voimaannuttavina, ja tämä on välittynyt myös taiteilijoille. Taiteilijat ovat kokeneet, että yksilötapaamisten myötä taideohjauksessa on päästy astetta syvemmälle työskentelyssä. Tämä on omalta osaltaan auttanut nuorta voimaantumaan. Viiden kerran ohjauskokonaisuus on ollut hyvä ja riittävä kokonaisuus etäohjauksessa.

Olemme myös näin poikkeustilanteen aikana toteuttaneet ammattilaisten työpajan verkkokoulutuksena. Myös aamukahvitilaisuuden pidimme livestriimattuna. Palautekyselyn mukaan molemmat tilaisuudet olivat onnistuneita.

Voiko siis muuta todeta kuin, että poikkeustilanne on ollut meille mahdollisuus. Mahdollisuus kokeilla sellaista tapaa toimia, jota muuten ei olisi tullut kokeiltua. Poikkeustilanteen myötä on syntynyt jotain uutta. Jotain sellaista, mitä ei olisi syntynyt ilman poikkeustilannetta. Nuorten tukeminen on jatkunut koko poikkeustilanteen ajan ja se on voimaannuttanut nuoria. Kiitän tästä meidän hankkeen työntekijöitä sekä taiteilijoita. Olette luoneet mahdollisuuden nuorille selvitä vaikean tilanteen kanssa.

Päivi Ruotonen

projektipäällikkö

Moodi-hanke

Videolla pieni kurkistus kuinka taideohjaus on onnistunut kevään poikkeusoloissa etänä!

facebook instagram youtube