Urhea

‍Kaikki vantaalaiset perusopetuksen 7.-9. luokkien ylä- ja yhtenäiskoulut ovat Urhea-kouluja. Myös ruotsinkielinen Helsinge skola mahdollistaa toiminnan oppilailleen.

Urhea-koulut tukevat urheiluseuroissa tavoitteellisesti urheilevien lasten ja nuorten koulunkäynnin ja urheiluharrastuksen yhteensovittamista Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian (Urhea) koordinoimana yhteistyössä vantaalaisten urheiluseurojen kanssa. Toiminnan tavoitteena on parantaa oppilaiden harjoittelun määrää, laatua sekä tukea nuorten jaksamista ja kasvua terveenä urheilijana.

Kenelle Urhea on tarkoitettu

Urhea-toiminta on tarkoitettu 7.-9- vuosiluokan oppilaille, jotka harrastavat urheilua aktiivisesti ja tavoitteellisesti. Toimintaan kuuluvaa valinnaista liikunnanopettajan vetämää kurssia voidaan lisäksi tarjota muillekin tavoitteellisesta urheilusta kiinnostuneille oppilaille.

Urhea-toiminta tapahtuu seuraavasti:

  • Valinnaisella liikunnanopettajan vetämällä Urhea-kurssilla, joka on merkitty lukujärjestykseen.
  • Seurojen vetäminä harjoituksina tiistaisin ja keskiviikkoisin, jotka sisältävät sekä yleis- että lajiharjoittelua.
  • Tiistaisin on aamuharjoitusaika klo 7:30 -8:30, jonka jälkeen koulutyö jatkuu klo 9 koulun lukujärjestyksen mukaan.
  • Keskiviikon iltapäiväharjoitusaika pidetään klo 15:00 -16:30 välisenä aikana. Vantaan peruskouluissa oppilaiden koulupäivä päättyy keskiviikkoisin klo 14:00.
  • Harjoitusajoissa voi olla seurojen ilmoittamia poikkeuksia.
  • Seurojen vetämät Urhea-harjoitukset tapahtuvat koulupäivän ulkopuolella eikä niistä saa opintosuorituksia.

Urhea-valinnaiskurssi

Jokainen yläkoulu tarjoaa 7.-9. luokkalaisille yhden vuosiviikkotunnin Urhea-kurssin, joka on luonteeltaan taitopainotteista yleisharjoittelua. Kurssi tapahtuu liikunnanopettajan vetämänä.

Harjoittelun yhteydessä käydään läpi urheilijaksi kasvun kannalta tärkeitä teemoja kuten psyykkistä valmennusta, ravitsemusta, kuormittumust ja palautumista sekä huoltavaa harjoittelua.

Kurssi on rasitukseltaan melko kevyttä ja on tärkeä osa nuoren urheilijan monipuolista kokonaisharjoittelua.

Kurssi toteutetaan joko syksyn tai kevään aikana kahden oppitunnin laajuisena taikka läpi kouluvuoden jokaisena kouluviikkona yhden oppitunnin laajuisena.

Kurssi tukee urheilusta innostuneen nuoren kasvua terveeksi urheilijaksi ja kannustaa omatoimiseen harjoitteluun. Kurssin aikana käydään läpi ikäkauden aikana tärkeimmät urheilijan kasvua tukevat osa-alueet teemalla ”Harjoittele oppiaksesi harjoittelemaan – Kasva terveeksi urheilijaksi”.

Kurssin sisältö noudattaa Suomen Olympiakomitean Kasva Urheilijaksi-yleisvalmennuskurssin oppisisältöjä.

Kaikki tiedot koskien Urhea-toimintaa löytyy seuraavilta sivuilta: Urhea Vantaa

Mikkolan koulussa Urhea-kurssista vastaa liikunnanopettaja Suvi Lukkarila.

Mikkolan koulu Lyyra

Lyyranpolku 2

PL 6507

01480 Vantaa

Rehtori: Ville Ylianunti,
040 586 0917, ville.ylianunti@vantaa.fi

Koulusihteeri: Sonja Lindén,
040 865 3007 (ma, pe), sonja.linden@vantaa.fi

Koulusihteeri: Sari Kärkkäinen,
040 865 3007 (ke), sari.karkkainen@vantaa.fi

Mikkolan koulu Vega

Venuksentie 2

PL 6514

01480 Vantaa

Apulaisrehtori: Kaija Karppinen,
040 771 8786, kaija.karppinen@vantaa.fi

Koulusihteeri: Noora Kankare,
040 656 9274, noora.kankare@vantaa.fi

twitter instagram