Suomi toisena kielenä

Jos oppilaan äidinkieli on muu kuin suomi, hän voi opiskella suomea toisena kielenä (S2). Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus eli S2 on Äidinkieli ja kirjallisuus –oppiaineen oppimäärä ja sen erityisenä tavoitteena on tukea oppilaan kasvua kieliyhteisön täysivaltaiseksi jäseneksi ja auttaa oppilasta saamaan kielelliset valmiudet jatko-opintoihin. S2-opetus järjestetään muun opetuksen yhteydessä tai erillisinä S2-tunteina.

Mikkolan koulu Lyyra

Lyyranpolku 2

PL 6507

01480 Vantaa

Rehtori: Ville Ylianunti,
040 586 0917, ville.ylianunti@vantaa.fi

Koulusihteeri: Sonja Lindén,
040 865 3007 (ma, pe), sonja.linden@vantaa.fi

Koulusihteeri: Sari Kärkkäinen,
040 865 3007 (ke), sari.karkkainen@vantaa.fi

Mikkolan koulu Vega

Venuksentie 2

PL 6514

01480 Vantaa

Apulaisrehtori: Kaija Karppinen,
040 771 8786, kaija.karppinen@vantaa.fi

Koulusihteeri: Noora Kankare,
040 656 9274, noora.kankare@vantaa.fi

twitter instagram