Valinnaisaineet yläkoulussa 2019-2020

Mikkolan koulussa valinnaisaineet valitaan Wilmassa oppilaan käyttäjätunnuksella. On tärkeää, että valinnat tehdään oikein, sillä keväällä ryhmiä muodostettaessa ei niitä voi enää vaihtaa. Vaikka oppilas tekee valinnat itselleen niin huoltajan on hyvä olla mukana vaihtoehtoja harkittaessa ja kursseja valittaessa.

Valinnat Wilmassa 20.-24.3.2019. Valinnat tehdään oppilaan käyttäjätunnuksella Wilman kurssitarjottimessa, joka on seuraavan kouluvuoden valintoja varten auki keskiviikosta 20.3. klo 18:00 sunnuntaihin 24.3. klo 16:00 saakka. Valinnat voi tehdä kotikoneella taikka tarvittaessa tulla paikalle Mikkolan koulun Lyyra-rakennuksen ruokalaan, Lyyrantie 2, jossa opastamassa on opinto-ohjaaja. Opo on paikalla keskiviikkona 20.3. klo 18-19. Ja mukaan oma koulun käyttöön antama Chromebook tai kännykkä.

Valinnaisaineet valitaan seuraavaa kouluvuotta varten eli nykyinen 6. luokkalainen valitsee 7.lk ja nykyinen 7. luokkalainen 8.lk valinnaisaineita ja niin edelleen.

Opiskeluohjelmaan voi valita mm. taito- ja taideaineita, tietotekniikkaa, ihmissuhdetaitoja käsitteleviä kursseja, viestintäkursseja sekä lisäkursseja kielissä ja luonnontieteissä. Valinnaisaineet kannattaa valita oman kiinnostuksen, harrastusten tai taipumusten mukaan.

Kaikkien aineiden, myös valinnaisaineiden, opiskelu vaatii työtä. Uuden oppiminen antaa kuitenkin palkkioksi hyvän mielen. Iloista uskallusta valintojen tekoon!


Seuraavassa taulukossa on esitetty luokka-asteittain miten valinnaisia aineita ja kursseja pitää valita. Muista kouluista Mikkolaan 7. luokalle tulevat oppilaat on huomioitu taulukossa.


Nykyinen luokka lukuvuonna 2018-2019

Tuleva luokka lukuvuonna 2019-2020

PITKÄ
taito- ja taideaine

2 tuntia viikossa koko vuoden

musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta, kotitalous

PITKÄ
muu valinnainen aine

2 tuntia viikossa koko vuoden esim. ATK, musikaali, B-kieli

LYHYT
muu valinnainen kurssi tai taito- ja taideaine

2 tuntia viikossa joko syksyn tai kevään ajan

6.lk

7.lk

ei valita

ei valita

valitse 2
muu valinnainen lyhytkurssia

6.lk

A2-kielen lukija (ranska, saksa)

7.lk

A2-kielen lukija (ranska, saksa)

ei valita

ei valita

ei valita

6.lk

A2-kielen lukija
(ruotsi)

7.lk

A2-kielen lukija
(ruotsi)

ei valita

ei valita

valitse 2
muu valinnainen lyhytkurssia

6.lk musiikkiluokka

7B

musiikkiluokka

ei valita

ei valita

valitse 2
muu valinnainen lyhytkurssia

6.lk

musiikkiluokka
A2-kielen lukija

7B

musiikkiluokka
A2-kielen lukija

ei valita

ei valita

ei valita

7.lk

8.lk

valitse 1 taito-

ja taideaine

valitse 1
muu valinnainen aine

valitse 1
muu valinnainen lyhytkurssi

7.lk
A2-kielen lukija
(ranska, venäjä)

8.lk

A2-kielen lukija
(ranska, venäjä)

valitse 1 taito-

ja taideaine

ei valita

valitse 1
muu valinnainen lyhytkurssi

7.lk
A2-kielen lukija
(ruotsi)

8.lk

A2-kielen lukija
(ruotsi)

valitse 1 taito-

ja taideaine

valitse 1
muu valinnainen aine

valitse 1
muu valinnainen lyhytkurssi

7B

musiikkiluokka

8B

musiikkiluokka

ei valita

valitse 1
muu valinnainen aine

ei valita

7B

musiikkiluokka
A2-kielen lukija
(venäjä)

8B

musiikkiluokka
A2-kielen lukija
(venäjä)

ei valita

ei valita

ei valita

7B

musiikkiluokka
A2-kielen lukija
(ruotsi)

8B

musiikkiluokka
A2-kielen lukija
(ruotsi)

ei valita

valitse 1
muu valinnainen aine

ei valita

8.lk

9.lk

ei valita;
jatkuu
8. luokalta

ei valita;
jatkuu
8. luokalta

valitse 1
muu valinnainen sekä 1 taito- lyhytkurssi

8.lk
A2-kielen lukija
(ranska, venäjä)

9.lk

A2-kielen lukija
(ranska, venäjä)

ei valita;
jatkuu
8. luokalta

ei valita

valitse 1
muu valinnainen sekä 1 taito- lyhytkurssi

8B

musiikkiluokka

9B

musiikkiluokka

ei valita

ei valita;
jatkuu
8. luokalta

ei valita

8B
musiikkiluokka

A2-kielen lukija
(ranska, venäjä)

9B

musiikkiluokka

A2-kielen lukija
(ranska, venäjä)

ei valita

ei valita

ei valita

Opetusryhmän muodostuminen kuhunkin valinnaisaineeseen tai -kurssiin edellyttää, että riittävän moni oppilas on sen valinnut. Valinnaisaineiden ryhmäkoot rajattu opetettavan tilan mukaan. Esimerkiksi kotitalousluokassa saa opiskella korkeintaan 16 oppilasta samanaikaisesti ja tietokoneluokassa on käytössä 22 oppilaskonetta.


Kun opetettavan valinnaisaineen ryhmä tulee täyteen,
Wilma ilmoittaa ettei sitä voi enää valita.

HUOM! Jos valinnaisaineeseen on liian vähän ilmoittautuneita, ei siitä lopulta muodosteta ryhmää. Siinä tapauksessa opinto-ohjaaja ottaa oppilaaseen yhteyttä valinnan vaihtamiseksi.

7. ja 8. luokan lyhyt muu valinnainen kurssi:

Someuutiset (muut valinnaiset, äidinkieli); 1 ryhmä syksyllä; max. 20 oppilasta
Tule tekemään Mikkolan koulun omia someuutisia. Käydään tutustumassa YLE Kioskin toimintaan ja tehdään samaan tyyliin omia huumorilla höystettyjä lyhyitä uutisjuttuja, -kuvia, -videoita ja meemejä ajankohtaisista tai itseä kiinnostavista aiheista koulun sometileille.

Luova kirjoittaminen (äidinkieli); 1 ryhmä keväällä; max. 20 oppilasta
Uskalla heittäytyä erilaisiin kirjoitusharjoituksiin.

Enkun tukikurssi (englanti); 1 ryhmä keväällä; max. 20 oppilasta
Tarvitsetko apua enkun perusrakenteissa ja sanaston vahvistamisessa? Tuntuuko, että tukiopetus olisi monesti tarpeen? Englannin tukikurssilla pääset ajan kanssa harjoittelemaan keskeisiä rakenteita, lauseenmuodostusta ja sanastoa, oppimisen iloa unohtamatta!

Kalastuskurssi (biologia); 1 ryhmä erillisellä aikataululla; max. 14 oppilasta
Kurssilla tutustutaan vapakalastuksen mielenkiintoiseen maailmaan onginnan, pilkinnän ja heittokalastuksen kautta! Kurssilla käydään läpi vapakalastuksen mahdollisuuksia, välineitä ja tekniikoita sekä tarjotaan mahdollisuus löytää mielekäs harrastus loppuelämää ajatellen. Kurssi koostuu teoria- ja käytännön osuudesta.

Luonnontieteen tutkimukset (muu valinnaisaine, fysiikka, kemia); 1 ryhmä syksyllä; max. 16 oppilasta
Tule tekemään mielenkiintoisia tutkimuksia ja ihmettelemään maailman ilmiöitä fysiikan ja kemian kautta.

Tukioppilaskurssi (muu valinnainen, yhteiskuntaoppi); 1 ryhmä pitkin kouluvuotta; max. 25 oppilasta
Haluaisitko toimia koulussamme tukioppilaana? Tukioppilaskurssi antaa valmiudet tukioppilaana toimimiseen. Kurssilla käsitellään itsetuntemusta, tukioppilaan tehtäviä ja tukioppilastoiminnan perusteita sekä vahvistetaan tunne- ihmissuhde- ja ryhmässä toimimisen taitoja. Kurssin aikana tehdään myös vuosisuunnitelma seuraavan vuoden tukioppilastoiminnalle ja pidetään tietenkin hauskaa toisten kurssilla olevien kanssa. Tukioppilaskurssi toteutetaan yhden yön mittaisena viikonloppuleirinä leirikeskuksessa.

Bändikurssi (musiikki); 1 ryhmä syksyllä; max. 20 oppilasta
Kurssilla soitetaan ja lauletaan yhdessä ja erikseen, syvennetään jo opittuja musiikin taitoja ja opitaan uusia. Kurssi on tarkoitettu oppilaille, joilla on jo soitto- ja laulutaitoja, koska sillä opetellaan vaativampaa ohjelmistoa kuin oman luokan tunneilla.

Laulukurssi (musiikki); 1 ryhmä keväällä; max. 20 oppilasta
Kurssilla lauletaan yhdessä ja erikseen, syvennetään jo opittuja musiikin taitoja ja opitaan uusia. Kurssi on tarkoitettu oppilaille, joilla on jo laulutaitoja, koska sillä opetellaan vaativampaa ohjelmistoa kuin oman luokan tunneilla.

Tutkivaa taidetta (kuvataide); 1 ryhmä syksyllä; max. 24 oppilasta
Onko kuvataide ilosi ja intohimosi? Tule mukaan syventämään taitojasi ja käyttämään kuvataidetta monipuolisesti projektityöskentelyssä.

Luova käsityö (käsityö, pehmeät materiaalit); 1 ryhmä keväällä; max. 20 oppilasta
Neulo, virkkaa tai ompele! Ideoi, suunnittele ja toteuta unelmasi käyttäen pehmeitä materiaaleja.

Robotiikka (käsityö, kovat materiaalit, tietotekniikka); 1 ryhmä keväällä; max. 16 oppilasta
Tule rakentelemaan robotteja. Samalla opit myös ohjelmointia.

Musiikkiliikunta ja kehonhuolto (liikunta); 1 ryhmä syksyllä; max. 25 oppilasta
Tanssin (street, jazz- ja moderni tanssi, lattarit, bollywood jne.) lisäksi kurssilla tutustutaan eri muotoihin yhdistää musiikkia liikuntaan (aerobic, zumba jne.). Kehonhuollossa saadaan jumittavat lihakset liikkuviksi, notkeutta koko kroppaan ja voimaa jaksaa paremmin. Tutustumme kehonhuollon eri muotoihin mm. pilateksen, joogan, venyttelyn ja rentoutumisen merkeissä.

Palloilu (liikunta); 1 ryhmä syksyllä ja 1 ryhmä keväällä; max. 50 oppilasta
Kurssilla perehdytään eri sisäpalloilulajeihin. Opetellaan lajisäännöt ja perustaidot. Tarkoituksena on myös lisätä oppilaiden henkilökohtaisia lajitaitoja erilaisin tekniikkaharjoittein.

Kasva urheilijaksi: Urhea (liikunta); 1 ryhmä syksyllä
Urhea-kurssille tehdään valinta Wilmassa, mutta sen lisäksi pitää ilmoittautua mukaan Urhea-toimintaan täyttämällä urheilijasopimus 28.2.2019 mennessä. Urheilijasopimus on voimassa koko yläkoulun ajan. Lisätietoa http://www.urhea.fi/opiskelu/perusaste/vantaan-ylakoulut/. Nykyisten Urhea-oppilaiden ei tarvitse tehdä uutta urheilijasopimusta lukuvuodelle 2019-2020. Lisätietoa Urhean nettisivuilta.

Jälkiruokaunelmia (kotitalous); 1 ryhmä keväällä; max 16 oppilasta
Tällä kurssilla pääset tutustumaan erilaisiin jälkiruokiin ja tekemään niitä jälkiruokia, joita olet aina halunnut tehdä!

Leivontakurssi (kotitalous); 1 ryhmä syksyllä; max 16 oppilasta
Pullat, piirakat, tortut, pikkuleivät, kakut! Tule tutustumaan leivonnan maailmaan ja opi valmistamaan erilaisia leivonnaisia.

Somekokki (kotitalous); 1 ryhmä syksyllä; max. 16 oppilasta
Tule suunnittelemaan omia reseptejäsi, toteuta ne käytännössä ja jaa ne vielä kaikkien muidenkin iloksi! Jos tykkäät leipoa, laittaa ruokaa ja jakaa osaamistasi vielä muillekin, olet etsimämme henkilö!
Kurssilla käytetään yhdessä oppilaiden kanssa valittuja some-palveluita esimerkiksi instagramia, twitteriä tai blogia.

Äijäruokaa (kotitalous); 1 ryhmä keväällä; max. 16 oppilasta
Ruokaa ilman reseptejä. Kurssilla luodaan uusia makuelämyksiä erilaisista raaka-aineista.

OppilasAgentti (tietotekniikka, av-laitteet); 1 ryhmä pitkin kouluvuotta; max. 22 oppilasta
Tervetuloa oppimaan digi- ja AV-taitoja! Opit uusia taitoja tietokoneella ja pääset käyttämään äänentoistolaitteita ja valoja koulun juhlissa. Jaat oppimaasi myös muille.

Peliohjelmointi (tietotekniikka); 1 ryhmä syksyllä ja 1 ryhmä keväällä; max. 44 oppilasta
Kurssilla tutustutaan pelien ohjelmointiin ja tehdään itse yksinkertaisia pelejä.

8. luokan pitkä taito- ja taideaine, jatkuu myös 9. luokalla:

Musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta tai kotitalous. Näitä valinnaisia oppiaineita opiskellaan kaksi tuntia viikossa koko kouluvuoden ajan ja valinnainen aine jatkuu yhdeksännellä luokalla.

Näiden lisäksi opiskellaan musiikkia, kuvataidetta, käsityötä ja liikuntaa myös pakollisena oppiaineena.

8.luokan pitkä muu valinnainen aine, jatkuu myös 9. luokalla:

8. luokalta alkava saksan kieli (saksa B2); 1 ryhmä koko vuoden; max. 20 oppilasta
8. luokalta alkava ranskan kieli (ranska B2); 1 ryhmä koko vuoden; max. 20 oppilasta
8. luokalta alkava venäjän kieli (venäjä B2); 1 ryhmä koko vuoden; max. 20 oppilasta

Oletko kiinnostunut kielistä ja vieraista kulttuureista? Pidätkö matkailusta ja oletko utelias oppimaan uutta? Valitse joko maailmankieli ranska, venäjä tai Euroopan suurin äidinkieli saksa. Uuden kielen kautta avautuu aivan uudenlainen maailma, ja samalla saavutat itsellesi pääoman, jota harvalla on. Mitä nuorempana aloitat kielen opiskelun, sitä paremmin sen voit oppia, ja yläkoulussa pääset hauskalla tavalla alkuun kielenopiskelussa. Käy tutustumassa kieliin osoitteessa www.kielitivoli.fi, ja valitse syksyksi saksa, ranska tai venäjä!

Kuorokurssi (musiikki); 1 ryhmä koko vuoden; max. 20 oppilasta
Tule laulamaan koulun kuorossa. Harjoitusten lisäksi pääset esiintymään kuoron mukana.

Notkea nykytaide (kuvataide); 1 ryhmä koko vuoden; max. 24 oppilasta
Haluaisitko valinnaisaineeksi jotain taiteellista, luovaa, monipuolista ja hauskaa, mutta et osaa oikein päättää mikä vaihtoehdoista olisi se oikea? Astu boksin ulkopuolelle ja anna luovuudellesi mahdollisuus! Uudessa pitkässä valinnaisaineessa pääset tekemään taidetta eri taiteenlajien rajoja rikkoen. Yhdistämme kurssilla perinteisiin kuvataiteen tekniikoihin oppilaiden kiinnostuksen mukaan esim. sanataidetta, digitaalisia sisältöjä tai käsityömateriaaleja. Saattaahan käydä jopa niin, että työstäsi tuleekin esitys! Tarkemmat sisällöt sovitaan yhdessä ryhmän kanssa. Tämän valinnaisaineen emoaine on kuvataide ja suorittamalla kyseisen pitkän sivuainekurssin, voit vaikuttaa kuvataiteen päättöarvioinnin arvosanaan. Tervetuloa!

Kankaat ja langat käyttöön (käsityö, pehmeät materiaalit); 1 ryhmä koko vuoden; max. 16 oppilasta
Valinnaiskurssilla syvennetään kokonaisen käsityön hallintaa. Kurssilla pääset toteuttamaan omia suunnitelmiasi ja valmistamaan vaatteita, asusteita ja sisustustekstiilejä kankaista ja langoista. Digitaaliseen kurssiportfolioon dokumentoidaan oppimis- ja käsityöprosessit.

Teknologiakurssi (käsityö; kovat materiaalit); 1 ryhmä koko vuoden; max. 16 oppilasta
Tule kehittämään teknologiataitojasi. Käytössä ovat mm. 3D-mallinnus, robotiikka ja elektroniikka. Tutustut hienouksiin pienin turvallisin askelin. Saat mukaasi upean itse suunnittelemasi tuotteen.

Kuntokurssi (liikunta); 1 ryhmä koko vuoden; max. 25 oppilasta
Kurssilla liikutaan kehittäen omaa kuntoaan omista lähtökohdista käsin. Kurssilla suunnitellaan oma kunto-ohjelma omien mieltymysten ja tavoitteiden mukaan opettajan avulla. Pääpaino kurssilla kohdistuu aerobiseen- ja lihaskuntoon.

Palloilu (liikunta); 1 ryhmä koko vuoden; max. 25 oppilasta
Palloilukurssilla syvennetään eri palloilulajien tietoja ja taitoja. Useampi tunti käytetään yhtä lajia kohden.

Mestarileipuri (kotitalous); 1 ryhmä koko vuoden; max. 16 oppilasta
Makeaa ja suolaista leivontaa meiltä ja maailmalta. Tutustumme sekä suomalaiseen että kansainväliseen leivonta- ja juhlakulttuuriin. Kurssi suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa.

ATK-valinnainen (muu valinnainen, tietotekniikka); 1 ryhmä koko vuoden; max. 20 oppilasta
ATK-valinnaisessa tutustutaan monipuolisesti ohjelmointiin, pelien tekemiseen, robotiikkaan ja muihin kiinnostaviin teknologiahärveleihin sekä harjoitellaan tulevaisuuden taitoja.

E-Urheilu (muu valinnainen, tietotekniikka); 1 ryhmä koko vuoden; max. 20 oppilasta
Osallistu koulun omaan E-Urheilun pelivalmennukseen. Opi yksilötaitojen lisäksi pelaamaan tiimin jäsenenä.

9. luokan lyhyt muu valinnainen kurssi:

Lukukurssi (äidinkieli); 1 ryhmä syksyllä; max. 20 oppilasta
Lukisitko, jos löytäisit kiinnostavaa luettavaa? Tällä kurssilla etsitään hyviä kirjoja luettavaksi, jaetaan lukukokemuksia ja -vinkkejä muiden kanssa ja tietysti otetaan vastaan rennosti lukien.

Someuutiset (äidinkieli); 1 ryhmä syksyllä; max. 20 oppilasta
Tule tekemään Mikkolan koulun omia someuutisia. Käydään tutustumassa YLE Kioskin toimintaan ja tehdään samaan tyyliin omia huumorilla höystettyjä lyhyitä uutisjuttuja, -kuvia, -videoita ja meemejä ajankohtaisista tai itseä kiinnostavista aiheista koulun sometileille.

S2-tukikurssi (äidinkieli); 1 ryhmä syksyllä; max. 5 oppilasta
Kurssi on tarkoitettu hiljattain maahan tulleille S2-oppilaille. Kurssista on hyötyä reaaliaineiden opiskelussa. Opiskellaan sanastoa, luetaan tekstejä ja harjoitellaan yhdessä kokeisiin pienessä ryhmässä. Sen lisäksi oppilaat saavat apua projektitöihin ja kotitehtävien tekemiseen.

Ruotsin tukikurssi (ruotsi); 1 ryhmä syksyllä; max. 20 oppilasta
Onko ruotsin opiskelusi tuen ja preppauksen tarpeessa? Tuntuuko siltä, että ruotsin yksi viikkotunti on liian vähän? Tule kertaamaan ruotsin perusasioita ja hiomaan kielen rakenteet kuntoon.

Enkun tukikurssi (englanti); 1 ryhmä syksyllä; max. 20 oppilasta
Tarvitsetko apua enkun perusrakenteissa ja sanaston vahvistamisessa? Tuntuuko, että tukiopetus olisi monesti tarpeen? Englannin tukikurssilla pääset ajan kanssa harjoittelemaan keskeisiä rakenteita, lauseenmuodostusta ja sanastoa, oppimisen iloa unohtamatta!

Saksan kieltä käytännössä (saksa); 1 ryhmä syksyllä; max. 20 oppilasta
Kiinnostaako matkailu saksankielisissä maissa? Tällä kurssilla opiskellaan käytännönläheistä saksan kieltä ja selviytymistä tyypillisissä matkailutilanteissa saksaksi, auf Deutsch!

Lukiomatikka (matematiikka); 1 ryhmä syksyllä; max. 20 oppilasta
Voit suorittaa lukion matematiikan 2. kurssin lyhyenä tai pitkänä.
Pitkä matematiikka Polynomifunktiot ja -yhtälöt (MAA02): Opiskelija harjaantuu käsittelemään polynomifunktioita ja niihin liittyviä yhtälöitä.
Lyhyt matematiikka Lausekkeet ja yhtälöt (MAB02): Harjaannutaan käyttämään matematiikkaa jokapäiväisen elämän ongelmien ratkaisemisessa.
Kurssit saattavat vaikuttaa hankalilta, mutta sitähän varten tässä opiskellaan ja tunnilla käydään kaikki asiat läpi. Rohkeasti mukaan!

Bändisoitto ja pop-laulu (musiikki); 1 ryhmä syksyllä; max. 20 oppilasta
Kurssilla soitetaan ja lauletaan yhdessä ja erikseen, syvennetään jo opittuja musiikin taitoja ja opitaan uusia. Kurssi on tarkoitettu oppilaille, joilla on jo soitto- ja laulutaitoja, koska sillä opetellaan vaativampaa ohjelmistoa kuin oman luokan tunneilla.

Luova kuvis (kuvataide); 1 ryhmä syksyllä; max. 20 oppilasta
Kuviksen lyhytkurssin teema on tulevaisuus. Kurssilla tulevaisuutta lähestytään erilaisin kuvataiteen tekniikoin: piirtäen, maalaten, muovaillen, rakentaen, valokuvaten...
Millainen on planeettamme tulevaisuus? Entä sinun tulevaisuutesi peruskoulun jälkeen? Mitä toivot tulevalta ja miten asioihin voi ottaa kantaa ja vaikuttaa taiteen keinoin?
Kurssin sisältö tarkentuu syksyllä osallistujien toiveiden ja kiinnostusten mukaan.

Asustekurssi (käsityö, pehmeät materiaalit); 1 ryhmä syksyllä; max. 20 oppilasta
Haluaisitko ihanan uuden pipon? Ehkä huivin? Haluatko kokeilla vyön punomista? Kaipaatko pehmeitä tohveleita? Kurssilla valmistetaan erilaisia asusteita pehmeistä materiaaleista oman kiinnostuksen mukaan.

Kasva urheilijaksi - Urhea; 1 ryhmä syksyllä; max. 24 oppilasta
Kurssi on suunnattu Urhea-oppilaille ja on luonteeltaan taitopainotteista yleisharjoittelua, jonka yhteydessä käydään läpi urheilijaksi kasvun kannalta tärkeitä teemoja kuten mm. psyykkistä valmennusta, ravitsemusta, kuormittumista/palautumista sekä huoltavaa harjoittelua.
Kurssi on rasitukseltaan melko kevyttä ja on tärkeä osa nuoren urheilijan monipuolista kokonaisharjoittelua. Kurssi tukee urheilusta innostuneen nuoren kasvua terveeksi urheilijaksi ja kannustaa omatoimiseen harjoitteluun.
Kurssin aikana käydään läpi ikäkauden aikana tärkeimmät urheilijan kasvua tukevat osa-alueet teemalla ”Harjoittele oppiaksesi harjoittelemaan – Kasva terveeksi urheilijaksi”. Kurssin sisältö noudattaa Suomen Olympiakomitean Kasva Urheilijaksi-yleisvalmennuskurssin oppisisältöjä.

Tanssikurssi (liikunta); 1 ryhmä syksyllä; max. 24 oppilasta
Kurssilla tutustutaan monipuolisesti eri tanssimuotoihin ja opetellaan tekemään itse koreografiaa. Lisäksi kurssilaisilla on mahdollisuus kiinnostuksen mukaan tehdä esitys koulun juhlissa esitettäväksi.

Hygieniapassi (kotitalous); 1 ryhmä syksyllä; max. 16 oppilasta
Suunnitteletko meneväsi kesätöihin kahvilaan, pikaruokapaikkaan tai jäätelökioskille? Kesätyöpaikan saannissa sinulle saattaa olla hyötyä, jos sinulla on hygieniapassi, joka on todistus elintarvikehygieenisestä osaamisesta. Kurssilla käydään läpi käytännönläheisesti elintarvike- ja hygieniaosaamisen tärkeimmmät osa-alueet.
Hygieniapassitestin hinta on noin 30 euroa ja oppilas maksaa sen itse. Testi tehdään koululla.

KockKurs (kotitalous); 1 ryhmä syksyllä; max. 16 oppilasta
Tule kokkaamaan ja leipomaan rennolla asenteella! Kurssikielenä käytetään mahdollisuuksien mukaan ruotsia kielikylpyperiaatteella, joten parhaassa tapauksessa sinulla on mahdollisuus parantaa myös kielitaitoasi.

9. luokan lyhyt taito- ja taideaine:

Musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta tai kotitalous. Näitä valinnaisia oppiaineita opiskellaan kaksi tuntia viikossa kevään ajan.

Näiden lisäksi opiskellaan musiikkia, kuvataidetta, käsityötä ja liikuntaa myös 8. luokalta alkaneen pitkänä valinnaisena oppiaineena kaksi tuntia viikossa koko vuoden.


Alla näkymä kurssivalintojen tekemisestä Wilmassa.


Mikkolan koulu Lyyra

Lyyranpolku 2

PL 6507

01480 Vantaa

Rehtori: Ville Ylianunti,
040 586 0917, ville.yliaununti@vantaa.fi

Koulusihteeri: Mari Relander,
043 827 1830 (ke-pe), mari.relander@vantaa.fi

Mikkolan koulu Vega

Venuksentie 2

PL 6514

01480 Vantaa

Apulaisrehtori: Mirja-Riikka Kilponen,
040 771 8786, mirja-riikka.kilponen@vantaa.fi

Koulusihteeri: Noora Kankare,
040 656 9274, noora.kankare@vantaa.fi

twitter instagram