JOPO

‍Joustava perusopetus (Jopo)

Joustavaan perusopetukseen hakeminen

Hakulomake

Joustava perusopetus (Jopo) on toiminnallinen ja työelämäpainotteinen tapa suorittaa perusopetuksen viimeiset lukuvuodet (kahdeksas ja / tai yhdeksäs luokka). Se on tarkoitettu oppilaille, joilla on vaikeuksia suorittaa peruskoulu loppuun perinteisin keinoin. Tavoitteena on parantaa nuoren koulumotivaatiota, kehittää elämänhallintataitoja ja opiskeluvalmiuksia, tukea peruskoulun päättötodistuksen saamisessa sekä varmistaa nuorelle jatko-opiskelupaikka. Jopo-luokalla opiskellaan 10 oppilaan pienryhmässä.

Opinnoissa vuorottelevat työpaikkaopiskelu työpaikoilla sekä lähiopetus koululla. Koulussa opiskellaan pääsääntöisesti 3 päivää viikossa ja työpaikalla 2 päivää viikossa. Työjaksoilla oppilaat saavat oppimistehtäviä ja oppilas saa jakson aikana opettajalta ohjausta ja opetusta tehtäviin liittyen. Työpaikkaopiskelujakson päätteeksi työjakso arvioidaan yhdessä oppilaan, työpaikkaohjaajan ja opettajan kesken. Lisäksi tehdään retkiä ja opintokäyntejä sekä järjestetään leirikouluja.

Vantaalla joustavaa perusopetusta järjestetään jokaisella kolmella oppilaaksiottoalueella. Luokkia on Hämeenkylän (2), Kartanonkosken, Sotungin, Simonkylän, Havukosken ja Mikkolan koulussa. Haku tapahtuu kerran vuodessa ja seuraava hakuaika on 8.1-30.3.2018. Oppilas huoltajineen täyttää hakulomakkeen, jonka liitteeksi tarvitaan koulun oppilashuoltohenkilöstön suositus. Kaikki oppilaat haastatellaan Vantaan yhteisellä haastattelukyselyllä ja näiden pohjalta oppilaat valitaan joustavan perusopetuksen ryhmään. Päätöksen valinnasta tekee perusopetuksen aluepäällikkö. Päätökset tehdään toukokuussa 2018.

Jopo-opettajat järjestävät alkuvuodesta 2018 tiedotuksen joustavassa perusopetuksessa opiskelusta alueensa yläkouluille.

Lisätiedot aluekoordinaattoreilta

Läntinen alue: Jyrki Tiihonen 09 839 28845 / Taru Asikainen 09 839 34483

Itäinen alue: Pia Hakkari 09 839 31165

Koillinen alue: Erja Päivinen 09 839 27634

Mikkolan koulu Lyyra

Lyyranpolku 2

PL 6507

01480 Vantaa

Rehtori: Ville Ylianunti,
040 586 0917, ville.ylianunti@vantaa.fi

Koulusihteeri: Tiina Aitavaara,
043 827 1830 (ke-pe), tiina.aitavaara@vantaa.fi

Mikkolan koulu Vega

Venuksentie 2

PL 6514

01480 Vantaa

Apulaisrehtori: Kaija Karppinen,
040 771 8786, kaija.karppinen@vantaa.fi

Koulusihteeri: Noora Kankare,
040 656 9274, noora.kankare@vantaa.fi

twitter instagram