Järjestyssäännöt

‍MIKKOLAN KOULUN OPPILAS…

* noudattaa koulun järjestyssääntöjä ja voimassa olevaa lainsäädäntöä.

* noudattaa järjestyssääntöjä kouluaikana koulualueella ja opettajan määrittämissä oppimisympäristöissä sekä koulun järjestämissä tilaisuuksissa.

* noudattaa koulun työjärjestyksen aikataulua.

* kuuntelee ohjeet tarkkaan ja noudattaa niitä.

* antaa työrauhan kaikille.

* huolehtii omista sekä yhteisistä tavaroista ja kunnioittaa toisten omaisuutta.

* ei tuo kouluun esineitä tai aineita, jotka ovat opiskelun kannalta tarpeettomia tai joilla voidaan vahingoittaa henkilöitä tai omaisuutta.

* pitää huolta tilojen siisteydestä ja järjestyksestä.

* ei poistu koulualueelta luvatta koulupäivän aikana.

* käyttäytyy asiallisesti ja ottaa toiset huomioon.

* ei kiusaa, käyttäydy uhkaavasti eikä loukkaa toisen fyysistä koskemattomuutta.

* noudattaa hyviä ruokailutapoja.

MIKKOLAN KOULUN OPPILAS TIETÄÄ, ETTÄ…

* oppi- ja ruokatunneilla ei pidetä päähinettä eikä ulkovaatteita, luokkatiloissa ei myöskään kenkiä.

* purukumien ja karkkien syöminen on kielletty tunneilla.

* oppitunneilla tulee olla mukana työvälineet ja liikuntatunneilla asiallinen liikuntavarustus. Liikuntatuntien jälkeen oppilaat käyvät peseytymässä.

* 7.-9. -luokkalaiset voivat viettää välitunnit sisällä, esi-6. -luokkalaiset ulkoilevat välituntisin.

* ennen kellon soittoa ei saa tulla sisälle. Reppuja ei saa tuoda sisälle etukäteen.

* lumipallojen heittely ja muut vaaralliset leikit ovat kiellettyjä.

* koulualueelta poistuminen on kiellettyä. Koulualue käsittää piha-alueet (Lyyra+Vega), kentän sekä pihojen väliin jäävän välialueen.

* oppilasta rangaistaan jatkuvasta myöhästelystä. Ensin rangaistuksen antaa ja valvoo opettaja, jonka tunneilta myöhästelyä on tapahtunut. Myöhästelyn jatkuessa asia siirtyy luokanvalvojalle.

* koulun pihalla ei saa pyöräillä. Skeitti- ja potkulaudoilla ei liikuta sisätiloissa, mutta Lyyran ja Vegan välisellä kulkuväylällä lautailu on sallittu.

* koulun järjestämillä pyöräretkillä tulee oppilaalla olla kypärä päässä.

* mopot on pysäköitävä niille varatulle pysäköintialueelle koulupäivän ajaksi.

* koulu ei vastaa kadotetuista tai varastetuista tavaroista. Kouluun ei kannata tuoda arvokkaita tavaroita tai laitteita. Kännyköitä ei käytetä oppitunneilla ilman erillistä lupaa.

* teräaseiden, tulentekovälineiden ym. vaarallisten esineiden tuominen kouluun ja hallussapito on kielletty.

* jokaisen oppilaan tulee toimia siten, että koulun irtaimisto ja koulukiinteistö eivät vahingoitu. Oppilas vastaa käytössään olevasta oppimateriaalista. Koulukirjat ja muut koulutarvikkeet ovat koulun omaisuutta.

* oppilas, joka tahallisesti tai törkeän huolimattomuuden vuoksi vahingoittaa kiinteistöä, irtaimistoa tai koulun tarvikkeita, on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon.

Mikkolan koulu Lyyra

Lyyranpolku 2

PL 6507

01480 Vantaa

Rehtori: Ville Ylianunti,
040 586 0917, ville.ylianunti@vantaa.fi

Koulusihteeri: Sonja Lindén,
040 865 3007 (ma, pe), sonja.linden@vantaa.fi

Koulusihteeri: Sari Kärkkäinen,
040 865 3007 (ke), sari.karkkainen@vantaa.fi

Mikkolan koulu Vega

Venuksentie 2

PL 6514

01480 Vantaa

Apulaisrehtori: Kaija Karppinen,
040 771 8786, kaija.karppinen@vantaa.fi

Koulusihteeri: Noora Kankare,
040 656 9274, noora.kankare@vantaa.fi

twitter instagram