Suuri sisäilmaoirekysely starttaa marraskuussa – kymmeniätuhansia vastauksia odotetaan

Vantaan kaikkien koulujen ja päiväkotien sekä Varian tilojen käyttäjille lähetetään 13.-28.11. kysely sisäilmaoireilusta. Kyselyyn pyydetään vastauksia 40 000 vantaalaiselta: huoltajilta, oppilailta, opiskelijoilta ja henkilöstöltä. Kyselyn tavoitteena on saada kattava käsitys Vantaan eri tilojen sisäilmatilanteesta. Katso tarkempi kyselyaikataulu

Vantaan strateginen tavoite on, että kaupungin tilojen sisäilmatilanne paranee. Sisäilmaoireita kartoittavan oirekyselyn avulla saadaan kokonaiskuva oiretilanteesta kaikissa kouluissa ja päiväkodeissa. Kyselyssä tiedustellaan sisäympäristön olosuhteita ja oireita keväältä ja syksyltä 2018.

Jotta kyselyn tulokset olisivat luotettavia, vastaukset tarvitaan mahdollisimman kattavasti kaikilta käyttäjiltä. Siis myös niiltä perheiltä, joissa oireilua ei ole ollut. Tavoitteena on saada jokaisesta päiväkodista ja koulusta vähintään 70 prosenttia vastauksia. Tämä tarkoittaa, että vastauksia odotetaan vähintään 28 000 vastaajalta. Kysely lähetetään porrastetusti eri vastaajaryhmille 13.11. klo 10 alkaen ja vastausaikaa on jokaisella vastaajaryhmällä noin kaksi viikkoa.

-Panostamme nykyistä turvallisempien ja terveellisempien tilojen saamiseen kaupungissa. Jo tämän vuoden aikana olemme kirineet koulujen ja päiväkotien korjauksissa. Kattavan kuvan kerääminen oirekyselyn avulla on suuri panostus ja tärkeä lisä sisäilmatyössä. Sen avulla voimme saada lisätietoja sisäilmakorjausten kohdentamiseksi oikein, kaupunginjohtaja Ritva Viljanen sanoo.

Kyselyn tulokset valmistuvat keväällä 2019, jolloin myös tuloksista tiedotetaan.

Kyselyn vastausajat

Vastaajien suuren määrän vuoksi kyselyä jaetaan erissä 13.–28.11.2018 seuraavasti:

  • Koulujen ja päiväkotien henkilökunta: sähköposti tai Wilma-viesti, kysely avoinna 13.11. (klo 10) – 27.11.
  • Alakoulun oppilaiden huoltajat: Wilma-viesti, kysely avoinna 13.11. (klo 10) – 27.11.
  • Yläkoulun oppilaat: opettajat järjestävät vastaustilaisuuden koulussa, kysely avoinna 19.11. – 2.12. Vanhempien toivotaan keskustelevan asiasta lapsensa kanssa etukäteen.
  • Varian opettajat ja opiskelijat: sähköposti, kysely avoinna 19.11. (klo 10) – 2.12.
  • Päiväkotilasten huoltajat: sähköposti kuten asiakaskysely, kysely avoinna 28.11. (klo 10) – 11.12.
  • Vantti Oy:n päiväkodeissa ja kouluissa työskentelevä henkilöstö: kysely avoinna 28.11. (klo 10) – 11.12.

Kyselyn toteuttaa Turun yliopiston SataKunta-hanke. SataKunta-hankkeeseen on tähän mennessä liittynyt mukaan noin 20 kuntaa, ja näiden osallistumisesta saatavaa aineistoa hyödynnetään hankkeeseen liittyvissä tieteellisissä tutkimuksissa. Hankkeen tavoitteena on luoda valtakunnallisesti toimintamalli terveiden ja turvallisten toimitilojen rakentamiseen ja ylläpitoon ja auttaa kuntia saavuttamaan valtioneuvoston ja ministeriöiden asettaman Terveet ja turvalliset tilat 2028 –kampanjan tavoitteet.

Lisätietoja Vantaan kaupungin oirekyselystä: vantaa.fi/oirekysely
Lisätietoja Turun yliopiston Satakunta-hankkeesta: http://www.utu.fi/fi/yksikot/med/yksikot/tyoterveyshuolto/satakunta-hanke/Sivut/home.aspx

  • Julkaistu: 13.11.2018

Mikkolan koulu Lyyra

Lyyranpolku 2

PL 6507

01480 Vantaa

Rehtori: Ville Ylianunti,
040 586 0917, ville.yliaununti@vantaa.fi

Koulusihteeri: Tiina Aitavaara,
043 827 1830 (ke-pe), tiina.aitavaara@vantaa.fi

Mikkolan koulu Vega

Venuksentie 2

PL 6514

01480 Vantaa

Apulaisrehtori: Mirja-Riikka Kilponen,
040 771 8786, mirja-riikka.kilponen@vantaa.fi

Koulusihteeri: Noora Kankare,
040 656 9274, noora.kankare@vantaa.fi

twitter instagram