Mikkolan koulun pihojen perusparannus

Mikkolan koulun Vegan ja Lyyran pihoilla alkaa perusparannus kesäkuun viimeisellä viikolla.

Koulumme oppilaiden toiveita tulevan pihan välineistä ja toiminnoista kysyttiin viime helmikuussa, ja pihasuunnitelma laadittiin kyselyn tuloksia hyödyntäen. Pihasuunnitelma esiteltiin oppilaille sekä henkilökunnalle toukokuussa ja se sai erittäin myönteisen vastaanoton.

Olemme iloisia tulevista muutoksista ja toivomme, että uudistetut koulupihat tulevat tuottamaan iloa sekä monipuolisia liikunnan ja leikin mahdollisuuksia kaikille alueen perheille.

Pihan korjaustyöt aloitetaan Vegan pihasta, jossa työt jatkuvat ainakin syyskuulle. Lyyran osalta aikataulu selviää myöhemmin.

Työt tulevat vaikuttamaan lukuvuoden alkaessa merkittävästi koulun välituntitoimintaan. Tulemme kuitenkin varmistamaan korjaustöidenkin aikana, että kaikille oppilaille löytyy turvallista ja mahdollisimman mielekästä välituntitoimintaa.

Työt alkavat 29.6.2021 ja tuolloin Vegan piha tullaan aitaamaan. Työmaa-alueelle meneminen on ehdottomasti kielletty. Pyydämme, että voisitte keskustella tästä lastenne kanssa.

  • Julkaistu: 24.06.2021

Mikkolan koulu Lyyra

Lyyranpolku 2

PL 6507

01480 Vantaa

Rehtori: Ville Ylianunti,
040 586 0917, ville.ylianunti@vantaa.fi

Koulusihteeri: Sonja Lindén,
040 865 3007 (ma, pe), sonja.linden@vantaa.fi

Koulusihteeri: Sari Kärkkäinen,
040 865 3007 (ke), sari.karkkainen@vantaa.fi

Mikkolan koulu Vega

Venuksentie 2

PL 6514

01480 Vantaa

Apulaisrehtori: Kaija Karppinen,
040 771 8786, kaija.karppinen@vantaa.fi

Koulusihteeri: Noora Kankare,
040 656 9274, noora.kankare@vantaa.fi

twitter instagram