Opiskeluhuolto

Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista sekä opiskeluympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Opiskeluhuoltoa toteutetaan sekä yhteisöllisenä että yksilökohtaisena opiskeluhuoltona. Martinlaakson lukiossa opiskeluhuollosta vastaa yhteisöllinen, moniammatillinen hyvinvointiryhmä (YHR), jonka tehtävänä on koordinoida ja kehittää opiskeluhuoltotoimintaa yleisellä tasolla. YHR:ään kuuluvat rehtori, opinto-ohjaajat, erityisopettaja, terveydenhoitaja, kuraattori sekä psykologi. YHR ei käsittele yksittäisten opiskelijoiden asioita.

Yksittäisten opiskelijoiden tukemisesta vastaa yksilökohtainen opiskeluhuolto eli henkilökohtainen tuki opettajilta, ryhmänohjaajalta, opinto-ohjaajalta, erityisopettajalta, kuraattorilta tai psykologilta.

Opiskeluhuoltotyöhön osallistuvien tehtävät:

Rehtori

* vastaa lukion opiskeluhuollon toiminnasta, tuloksellisuudesta ja kehittämisestä

Aineenopettaja

* seuraa omien kurssiensa opiskelijoiden hyvinvointia ja osallistumista opetukseen

* merkitsee päivittäin opiskelijoidensa poissaolot Wilmaan

* konsultoi erityisopettajaa opiskelijoiden oppimisvaikeuksista tarvittaessa

* sopii tarvittaessa opiskelijan kanssa tukiopetuksesta ja/tai muista opiskelujärjestelyistä

Ryhmänohjaaja

* käy kahdenkeskiset ja pienryhmäkeskustelut opiskelijan kanssa

* tarkistaa opiskelijan opiskelumenestyksen jaksoittain

* keskustelee opiskelijan kanssa ja tarvittaessa huoltajan sekä aineenopettajien kanssa opiskelijan hyvinvoinnin edistämiseksi

Opinto-ohjaaja

antaa tukea ja ohjausta

*lukio-opiskelun käytäntöihin, opiskelutaitoihin ja elämänhallintaan,

* aine- ja kurssivalintoihin

* kiinnostuksien ja vahvuuksien kartoittamiseen

Opiskelijaterveydenhuolto

Opiskelijaterveydenhuolto ohjaa opiskelijoita huolehtimaan terveydestään, auttaa eteenpäin eri elämäntilanteissa ja tukee opiskelua sekä tulevaa työkykyä. Asetuksen (STM 380/2009) mukaisesti terveystarkastus tehdään jokaiselle 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijalle ja yksilöllisen tarpeen mukaan myös 3. vuosikurssin opiskelijoille. Muissa terveyteen liittyvissä asioissa opiskelijat voivat tulla terveydenhoitajan vastaanotolle ilman ajanvarausta päivystysaikoina. Opiskelija voi myös varata ajan vastaanotolle puhelimitse tai Wilma-viestillä.

Terveydenhoitaja Minna Leutonen,

vastaanotto ma-pe, puh. 043 825 9924

minna.leutonen@vantaa.fi

Akuutit asiat myös terveydenhoitaja Silja Apilainen MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos, ma-pe puh. 040 823 8980 silja.apilainen@vantaa.fi

Erityisopettaja

Erityisen tuen avulla autetaan ensisijaisesti opiskelijaa, jolla on kielellisiä erityisvaikeuksia tai muita oppimisvaikeuksia. Tuki on pedagogista tukea, joka kohdistuu oppimaan oppimiseen ja itsetunnon vahvistamiseen oppijana.

Erityisopettaja Heli Hakala on tavattavissa torstaisin huoneessa 056 (heli.hakala@vantaa.fi puh. 050 312 4484).

Lukivaikeudet, lukilausunnot

Kaikilla ensimmäisen vuoden opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua lukuvuoden alussa lukiseulaan, jonka avulla kartoitetaan lukemisen ja kirjoittamisen taitoja. (ks. lisää luki-lausunnoista kohdasta “Yo-tutkinto/lukivaikeudet ja -lausunnot”). LUKI-asioista vastaa erityisopettaja.

Psykologi

Psykologin vastaanotolle voi hakeutua kouluterveydenhoitajan, kuraattorin, opinto-ohjaajan tai opettajan ohjaamana tai ottamalla itse yhteyttä psykologiin Wilma-viestillä, puhelimitse tai tulemalla käymään työhuoneella.

Psykologiin kannattaa olla yhteydessä

* jos sinulla on elämäntilanteeseen tai elämänhallintaan liittyviä pulmia

* jos tarvitset apua motivaation puutteeseen tai kouluväsymykseen

* jos sinulla on ihmissuhdevaikeuksia

* jos koet tarvitsevasi apua masennukseen, ahdistukseen, pelkoihin tai jännittämiseen liittyen

* jos tarvitset apua tulevaisuutesi suunnittelun kanssa

Psykologi Jenny Uusikivi on tavattavissa keskiviikkoisin ja torstaisin terveydenhoitajan huoneen vieressä.

jenny.uusikivi@vantaa.fi, puh. 043 826 7545.

Kuraattori

Kuraattorin vastaanotolle voi hakeutua ottamalla yhteyttä puhelimitse, Wilma-viestillä, sähköpostitse tai kouluterveydenhoitajan, lukiopsykologin, opinto-ohjaajan, ryhmänohjaajan tai opettajan ohjaamana. Kuraattoriin kannattaa olla yhteydessä esim.

*jos kaipaat neuvoja itsenäistymiseen, asumiseen, toimeentuloon ja sosiaaliturvaan tai viranomaisasiointiin liittyvissä kysymyksissä.

* jos koet pulmia omassa elämäntilanteessasi tai elämänhallinnassasi

* jos sinulla on ongelmia kotona, koulussa tai ihmissuhteissasi

* jos tarvitset uniopastusta

* jos sinua tai opiskelutoveriasi kiusataan

*jos päihteiden käyttö tai pelaaminen huolestuttaa

Lukiokuraattori Johanna Saarela

johanna.saarela@vantaa.fi 043 8266106, työhuone terveydenhoitajan huoneen vieressä.

Martinlaakson lukio

Martinlaaksontie 36

PL 2513

01030 Vantaan kaupunki

Rehtori: Salme Sulander,
+358 43 825 7199, salme.sulander@vantaa.fi

Lukiosihteeri: Arja Lohtander,
+358 40 537 4709, arja.lohtander@vantaa.fi

Vara- ja apulaisrehtori: Terhi Bergman,
+358 40 610 1621, terhi.bergman@vantaa.fi

Opinto-ohjaaja: Sari Heiskanen,
+358 43 824 8947, sari.h.heiskanen@vantaa.fi

Opinto-ohjaaja: Minna Yli-Tuina,
+358 43 824 8948, minna.yli-tuina@vantaa.fi

facebook instagram