Luonnontiedelinja (LUMA-linja)

Luonnontiedelinja (matematiikan ja luonnontieteiden valtakunnallinen erityistehtävä)

Martinlaakson lukio on monipuolista yleissivistystä antava lukio, jossa on lukion laajan yleislinjan lisäksi matematiikan ja luonnontieteiden (LUMA) opetuksen valtakunnallinen erityistehtävä, sekä draamalinja. LUMA-aineita ovat matematiikka, fysiikka, kemia, biologia ja maantiede.

LUMA-linjalle valitaan 30 opiskelijaa lukuaineiden keskiarvon perusteella, matematiikka painotettuna x 3 ja fysiikka, kemia, biologia sekä maantiede painotettuna x 2.

Kurssitarjonta

Valtakunnallisesti tarjottavien pakollisten ja syventävien kurssien lisäksi opiskelijoillamme on mahdollisuus valita lukuisa määrä luonnontieteen valtakunnallisen erityistehtävän mukaisia erikoiskursseja, kuten esim. orientaatio-, laboratorio- ja tutkimuskursseja, tiedeleirikouluja, robotiikkaa, lääketieteellistä biokemiaa, lajintuntemusta, geofysiikkaa sekä teknillisiin korkeakouluihin ja lääketieteelliseen tiedekuntaan valmentavia kursseja. YO-kirjoituksiin valmentavilla erikoiskursseillamme varmistat menestymisesi YO-kokeissa.

Itsensä monipuolista kehittämistä varten LUMA-opiskelijamme ovat perinteisesti valinneet runsaasti kursseja myös esim. draama- ja teatteriopinnoista, ihmissuhdetaidoista, kansainvälisyydestä (mm. leirikoulumatkat Tansaniaan, Ranskaan tai Saksaan sekä Sveitsissä sijaitsevaan hiukkastutkimuskeskukseen), vieraista kielistä (englanti, saksa, ranska, venäjä, espanja, italia, japani, kiina, latina), taito- ja taideaineista tai kaupallisista aineista. Kaikki Martsarin opiskelijat voivat vapaasti suorittaa taito- ja taideaineiden lukiodiplomeja.

Opiskelu Martsarin LUMA-erityistehtävän mukaan

LUMA-aineissa käytetään yksilöllisiä oppimismenetelmiä, jotka tukevat opiskelijan menestymistä myös jatko-opinnoissa. Tieto- ja viestintätekniikka on monipuolisesti mukana opiskelussa. Opettajat ovat ammattitaitoisia, innostuneita ja aktiivisia oman alansa asiantuntijoita, jotka ovat kehittäneet LUMA-aineita kansallisesti ja kansainvälisesti. LUMA-aineiden opetuksessa on jo pitkään tehty tiivistä yhteistyötä paikallisten ja kansainvälisten yritysten, tutkimuslaitosten sekä korkeakoulujen kanssa, joten oppiminen ei rajoitu koulun seinien sisäpuolelle.

Luonnontiedelinjalla (erityinen koulutustehtävä) opiskelevan tulee suorittaa lukion aikana vähintään 12 LUMA-aineiden kurssia, joista vähintään 8 kurssia on oltava koulukohtaisia, eli muita kuin valtakunnallisia syventäviä LUMA-aineiden kursseja. Suorittamalla 12 LUMA-kurssia he voivat jättää opinto-ohjelmastaan pois 8 valtakunnallista pakollista kurssia niin, että jokaisesta aineesta kuitenkin opiskellaan vähintään puolet pakollisista kursseista.

Luonnontiedelinjan opiskelijat saavat Martsarista erinomaiset edellytykset luonnontieteiden ja matematiikan jatko-opintoihin.

Leirit

Opiskelijat osallistuvat myös leireille esim. Päivölän opiston Matemaattisen mallinnuksen leirille. Iida Parvinen osallistui leirille 2.-5.6.2019. Iidan kirjoittama artikkeli Dimensio-lehdessä 24.9.2019.‍

Martinlaakson lukio

Martinlaaksontie 36

PL 2513

01030 Vantaan kaupunki

Rehtori: Salme Sulander,
+358 43 825 7199, salme.sulander@vantaa.fi

Lukiosihteeri: Ritva Räsänen,
+358 40 537 4709, ritva.rasanen@vantaa.fi

Vara- ja apulaisrehtori: Terhi Bergman,
+358 40 610 1621, terhi.bergman@vantaa.fi

Opinto-ohjaaja: Niina Takaneva,
+358 43 824 8947, niina.takaneva@vantaa.fi

Opinto-ohjaaja: Minna Yli-Tuina,
+358 43 824 8948, minna.yli-tuina@vantaa.fi

facebook instagram