Oppimisen tuki Martinlaakson koulussa

Koulunkäyntiavustajat

Koulunkäyntiavustajan työ on oppimisen ohjaamista, terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämistä ja edistämistä sekä toimintakyvyn tukemista.

Tämä tarkoittaa käytännössä monenlaisia tehtäviä, kuten oppilaan avustamista luokassa, muutaman oppilaan eriyttämistä ja ohjausta, opetuksen järjestelyä opettajan johdolla ja kuljetusten avustamista.

Tukiopetus

Tukiopetuksessa oppilas saa muutaman oppilaan ryhmässä tarvitsemaansa lisäopetusta. Tukiopetusta järjestetään joko oppilaan, hänen huoltajansa tai opettajan aloitteesta resurssien sallimissa rajoissa.

Erityisopetus

Osa-aikaista erityisopetusta voidaan antaa tuen kaikissa vaiheissa oppilaan tarpeen mukaan oppimisen, keskittymisen ja toiminnanohjauksen tukemiseksi. Luokkatasosta vastaava laaja-alainen erityisopettaja voi toimia samanaikaisopettajana oppilaan omassa luokassa tai järjestää opetuksen erillisessä tilassa pienryhmä- tai yksilöopetuksena.

Oppilaanohjaus

Oppilaanohjaaja auttaa oppilaita koulunkäyntiin liittyvissä asioissa. Luokkatuntien lisäksi oppilaanohjaaja tapaa oppilaita henkilökohtaisesti vastaanotoillaan.

Oppilaanohjaajan avustuksella oppilas laatii sekä oman opiskeluohjelmansa peruskoulun ajaksi että myös suunnitelman jatko-opintoja varten.

Martinlaakson koulu

Koulusihteeri Sirpa Happonen 040 682 4217

Kouluisäntä Jari Lappalainen 050 312 1920

Iltavahtimestari Anne Pekander 043 824 9496

Käyntiosoite: Martinlaaksonpolku 9

Postiosoite: Martinlaakson koulu PL 2512

01030 Vantaa

Rehtori ( Koulun johtaminen ja oppilaaksiotto): Riitta Kekäle,
0404878590, etu.suku@vantaa.fi

Virka-apulaisrehtori: Janne Saarinen (1.8.2021 alkaen),
040 5340 601, etu.suku@vantaa.fi

Virka-apulaisrehtori (mm. vammaisopetuksen, koulunkäyntiavustajiin ja oppilashoitajiin liittyvät asiat): Merja Kivioja,
043 8249 040, etu.suku@vantaa.fi

Vararehtori (Opettajien sijaistuksiin liittyvät asiat): Kalle Salokannel (0438249038)


Henkilöstöhuone (opettajat, avustajat ja oppilashoitajat): p. 0406830026

Oppilaskunnan hallituksen vastaavat opettajat

facebook twitter youtube