Arviointi Martinlaakson koulussa

‍Opiskelu ja arviointi

Koulumme lukuvuosi jakaantuu kahteen jaksoon. Välitodistus annetaan jouluna ja lukuvuositodistus keväällä. Lukuvuositodistukseen arvioidaan oppilaan koko lukuvuoden osaaminen.

Oppilaan, hänen huoltajansa, sekä luokanohjaajan kesken käydään lisäksi yksi yhteinen arviointikeskustelu vuodessa.

1.-3.lk arvioidaan kirjallisesti, 4.-9.lk numeerisesti. Välitodistuksessa voi olla merkintä z. Se tarkoittaa keskeneräistä suoritusta. Mikäli z-merkintää ei suoriteta kuukauden kuluessa kevätlukukauden alkamisesta, muuttuu se hylätyksi suoritukseksi (4).

Lyhyissä puolen vuoden valinnaisaineissa annetaan merkintä (S) suoritettu tai (H) hylätty.

Luokalleen voi jäädä puuttuvien tai hylättyjen suoritusten, tai yleisen huonon koulumenestyksen vuoksi. Luokalle jättämisestä päättävät rehtori ja oppilasta opettavat opettajat. Asiasta keskustellaan oppilaan huoltajan kanssa.

Päättötodistus

Kun oppilas on suorittanut peruskoulun koko oppimäärän, hänelle annetaan päättötodistus. Koko oppimäärään kuuluu myös kaikkien valinnaisaineiden hyväksytty suorittaminen. Jos valinnaisaine syventää jonkin yhteisen aineen opintoja, voi sen suoritus vaikuttaa päättötodistuksen arvosanaan korottavasti.

Päättöarvosanat perustuvat yhteisissä oppiaineissa pääasiassa oppilaan osaamisen perusopetuksen päättövaiheessa vuosiluokilla 8-9.

Käyttäytymisen ja työskentelyn arviointi

Opettajat arvioivat oppilaan käyttäytymistä jouluna ja keväällä. Käytöksen kriteerit löytyvät Wilman pysyvistä tiedotteista.

Martinlaakson koulu

Koulusihteeri Sirpa Happonen 040 682 4217

Kouluisäntä Jari Lappalainen 050 312 1920

Iltavahtimestari Anne Pekander 043 824 9496

Käyntiosoite: Martinlaaksonpolku 9

Postiosoite: Martinlaakson koulu PL 2512

01030 Vantaa

Rehtori ( Koulun johtaminen ja oppilaaksiotto): Riitta Kekäle,
0404878590, etu.suku@vantaa.fi

Virka-apulaisrehtori: Janne Saarinen (1.8.2021 alkaen),
040 5340 601, etu.suku@vantaa.fi

Virka-apulaisrehtori (mm. vammaisopetuksen, koulunkäyntiavustajiin ja oppilashoitajiin liittyvät asiat): Merja Kivioja,
043 8249 040, etu.suku@vantaa.fi

Vararehtori (Opettajien sijaistuksiin liittyvät asiat): Kalle Salokannel (0438249038)


Henkilöstöhuone (opettajat, avustajat ja oppilashoitajat): p. 0406830026

Oppilaskunnan hallituksen vastaavat opettajat

facebook twitter youtube