Oppilashuolto Martinlaakson koulussa

Koulun yhteisöllinen hyvinvointiryhmä (YHR) kokoontuu maanantaisin klo 14-15. Ryhmän tehtävänä on edistää koulun hyvinvointia yleisellä tasolla. Tähän ryhmään kuuluvat apulaisrehtorit (Kirsi Lahti pj, Merja Kivioja), koulukuraattori, koulupsykologi, terveydenhoitajat, opinto-ohjaaja, koulun laaja-alaisia erityisopettajia ja Kiusaamisen vastaisen toiminnan tiimin vetäjä. YHR tapaa lukuvuoden mittaan nuorisotoimen, lähipoliisin, perheneuvolan, lastensuojelun ja muiden yhteistyötahojen edustajia sekä huoltajia ja oppilaita.

Kun huoli yksittäisen oppilaan asioista herää joko oppilaalla, huoltajalla tai luokanohjaajalla, kutsutaan erikseen koolle ryhmä, jonka kokoonpanoon myös oppilas itse voi vaikuttaa. Tavoitteena on löytää asiantunteva ryhmä juuri ko. oppilaan ongelmien ratkaisuun. Ryhmää kutsutaan monialaiseksi asiantuntijaryhmäksi.

Koulukuraattori

Koulukuraattori auttaa, kun koulussa, kotona tai kavereiden kanssa tulee pulmia. Nuori voi varata kuraattorille ajan itse, tai joko huoltajan tai opettajan kautta.

Koulupsykologi

Koulupsykologin työ sisältää oppilaan oppimisvalmiuksien, erilaisten koulunkäyntivaikeuksien ja oppilaan hyvinvoinnin arviointia neuvottelujen ja psykologisten tutkimusmenetelmien avulla. Koulupsykologi ohjaa tarvittaessa oppilaan jatkotutkimuksiin ja/tai sopiviin hoitotahoihin.

Varsinainen hoitotyö ei kuulu koulupsykologin työhön, mutta oppilas voi varata akuutin ajan koulupsykologille.

Terveydenhuolto

Terveydenhoitaja on tavattavissa koululla pääsääntöisesti päivittäin. Kouluterveydenhuolto pyrkii oppilaiden hyvän terveydentilan ylläpitämiseen, sairauksien ennaltaehkäisyyn ja terveiden elämäntapojen edistämiseen. Sairaanhoito ei kuulu kouluterveydenhuollon piiriin.

1.-, 5.- ja 8.- vuosiluokan oppilaat kutsutaan lääkärintarkastukseen. 8. luokkalaiset saavat nuorison terveystodistuksen, jota tarvitaan esim. mopokorttia varten.

Martinlaakson koulu

Koulusihteeri Sirpa Happonen 040 682 4217

Kouluisäntä Jari Lappalainen 050 312 1920

Iltavahtimestari Anne Pekander 043 824 9496

Käyntiosoite: Martinlaaksonpolku 9

Postiosoite: Martinlaakson koulu PL 2512

01030 Vantaa

Rehtori ( Koulun johtaminen ja oppilaaksiotto): Riitta Kekäle,
0404878590, etu.suku@vantaa.fi

Virka-apulaisrehtori: Janne Saarinen (1.8.2021 alkaen),
040 5340 601, etu.suku@vantaa.fi

Virka-apulaisrehtori (mm. vammaisopetuksen, koulunkäyntiavustajiin ja oppilashoitajiin liittyvät asiat): Merja Kivioja,
043 8249 040, etu.suku@vantaa.fi

Vararehtori (Opettajien sijaistuksiin liittyvät asiat): Kalle Salokannel (0438249038)


Henkilöstöhuone (opettajat, avustajat ja oppilashoitajat): p. 0406830026

Oppilaskunnan hallituksen vastaavat opettajat

facebook twitter youtube