Arvostelu

Ylioppilastutkinnon arvostelu


Ylioppilastutkinnon kokeet arvostellaan arvosanoilla (korkeimmasta alimpaan):


 • laudatur (L)
 • eximia cum laude approbatur (E)
 • magna cum laude approbatur (M)
 • cum laude approbatur (C)
 • lubenter approbatur (B)
 • approbatur (A)
 • improbatur (I)

Lukion omat opettajat suorittavat kaikkien ylioppilaskokeiden alustavan arvostelun. Ylioppilastutkintolautakunnan sensorit arvostelevat kaikki suoritukset uudelleen ja antavat niistä pistemäärän kussakin ainejaoksessa yhteisesti päätettyjen arvostelukriteerien mukaisesti. Arvosanojen pisterajat lautakunta päättää sitten, kun arvostelutyö on saatu päätökseen, jokaisella tutkintokerralla erikseen.


Kompensaatio


Jos kokelas saa hylätyn yhdessä pakollisessa kokeessa, hän voi saada kuitenkin ylioppilastutkintotodistuksen kompensaation avulla. Hylätyt suoritukset on eri oppiaineissa tason mukaan jaettu neljään luokkaan, joista käytetään merkintöjä i+ tai i tai i- tai i=. Kokelaan kustakin hyväksytystä pakollisesta ja ylimääräisestä kokeesta (myös kaikista reaaliaineen kokeista) saamastaan arvosanasta annetaan kompensaatiopisteitä seuraavasti:


 • laudatur 7
 • eximia 6
 • magna 5
 • cum laude 4
 • lubenter 3
 • approbatur 2

Kokelaan saamat kompensaatiopisteet lasketaan yhteen, ja kompensaatioon tarvitaan pisteitä seuraavasti:


 • i + 12 kompensaatiopistettä
 • i 14 kompensaatiopistettä
 • i – 16 kompensaatiopistettä
 • i = 18 kompensaatiopistettä

Kompensaatiossa otetaan huomioon vain tutkintotodistukseen kuuluvat arvosanat, joten tutkintoa täydentämällä ei voi kompensoida hylättyä koetta.


Tarkistusarvostelu


Ylioppilastutkintolautakunnan päätöksiin ei voi hakea muutosta valittamalla. Kokeiden arvostelua koskevaan lautakunnan päätökseen saa hakea lautakunnalta tarkistusarvostelun toimittamista. Kirjallinen hakemus tulee jättää lukion rehtorille 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin opiskelijalla on ollut mahdollista saada arvostelun tulos tietoonsa. Opetusministeriö vahvistaa maksun, joka peritään tarkistusarvostelun suorittamisesta. Lisätietoa tarkistusarvostelusta ja -maksusta löytyy YTL:n sivuilta.


Ylioppilastutkintotodistus


Ylioppilastutkintolautakunta antaa ylioppilastutkintotodistuksen, kun kaikki pakolliset ylioppilaskokeet ja lukion oppimäärän mukaiset kurssit on suoritettu hyväksytysti. Ylioppilastutkintotodistuksen lisäksi opiskelija saa myös lukion päättötodistuksen. Ylioppilastutkintotodistukseen merkitään suoritettujen kokeiden tasot ja arvosanat - ei kuitenkaan ylimääräisen kokeen hylättyä suoritusta tai mainintoja erityisjärjestelyistä. Jos opiskelija on jo saanut ylioppilastutkintotodistuksen ja jälkeenpäin korottaa arvosanoja tai täydentäö tuktintoa, Ylioppilastutkintolautakunnalta saa näistä erillisen todistuksen alkuperäisen tutkintotodistuksesi liitteeksi.


Lumon lukio

Urpiaisentie 14

01450 Vantaa

facebook twitter instagram youtube