Opinto-ohjaus

Lukion opinto-ohjaajat antavat ohjausta lukion opinto-ohjelmien laatimiseen tai muuttamiseen. Ryhmänohjaus (RO) -ryhmät on jaettu opinto-ohjaajittain. Voit varata itsellesi ajan henkilökohtaiseen opinto-ohjaukseen sopimalla asiasta opon kansssa wilmassa tai soittamalla, yhteystiedot löydät täältä . Nopeimmin tavoitat opinto-ohjaajat työhuoneistaan. Tule rohkeasti juttelemaan aina kun jokin askarruttaa!

Opinto-ohjausta antaa koko lukion henkilökunta, myös aineenopettajat ja ryhmänohjaajasi. Aineenopettajilta kannattaa kysyä esim. heidän opetusaineistaan ja niihin liittyvistä jatko-opinnoista. Opinto-ohjaajat kuuluvat lukion yhteisölliseen hyvinvointiryhmään, jonka muut vakijäsenet ovat rehtori, psykologi, kuraattori ja terveydenhoitaja.

Opinto-ohjaajat pitävät kursseja mm. koulutusjärjestelmästämme ja ottavat tarvittaessa yhteyttä opiskelijoiden tukipalveluiden asiantuntijoihin. Opinto-ohjaajat keskustelevat jokaisen opiskelijan kanssa ura- ja /tai jatkokoulutusvalinnoista. Opinto-ohjaajat päivittävät ja seuraavat Wilmassa tehtyjä kurssivalintoja. Ryhmänohjaajat avustavat opiskelijoita opinto-ohjelman tarkistuksissa.

Opinto-ohjaukseen kuuluu ryhmänohjaajan tekemä tutustumishaastattelu, opinto-ohjauksen kurssit, henkilökohtainen ohjauskeskustelu sekä viikoittaiset ryhmänohjaustuokiot.

Opinto-ohjaajien pitämät kurssit:

PAKOLLINEN 1.vuositaso: OP 1 Orientoituminen opiskeluun eli lukio-opinnot ja opiskelusuunnitelma, ylioppilaskirjoitusten rakenne, opiskelutaidot, omat vahvuudet, itsetuntemus. Jatko-opinnot, työelämä. Wilman ja Fronterin käyttö opiskelussa. Lukio-opiskelijan tukipalvelut.

PAKOLLINEN 2.vuositaso: OP 2 Orientoituminen 3. lukiovuoteen eli lukio-opinnot ja jatko-opinnot, ylioppilaskirjoitusten rakenne ja kirjoitussuunnitelma, tutustuminen korkeakoulutusjärjestelmään sekä muihin lukion jälkeisiin vaihtoehtoihin oppituntien, messukäyntien, vierailujen tai esittelyjen muodossa. Kesätyöt, työnhaku ja -dokumentit ja työelämätuntemuksen syventäminen. Henkilökohtaiset ohjauskeskustelut, joissa selvitetään opiskeluun, mahdollisiin tukitoimiin, yo-tutkinnon suorittamiseen sekä jatko-opintoihin liittyviä asioita.

Soveltava 3.vuositaso: OP 3 PÄÄKAUPUNKISEUDUN JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET Ylioppilaskirjoitukset, korkeakoulujärjestelmä ja hakumenettelyt, ylempi ja alempi korkeakoulututkinto, amk-tutkinto. Messukäynnit, vierailuja/vierailijat tai oppilaitosesittelyjä. Henkilökohtaiset ohjauskeskustelut, joissa selvitetään jatko-opintoihin hakeutumiseen ja lukio-opintojen päätökseen viemiseen liittyviä kysymyksiä.

Lumon lukio

Urpiaisentie 14

01450 Vantaa

facebook twitter instagram youtube