Kärrtorp

Kärrtorps gymnasium - kansainvälinen yhteistyö jo vuodesta 1997

Lumon A-ruotsin 6-kurssilaiset vierailevat joka kevät Tukholmassa, Kärrtorpin lukiossa. Tarkoituksemme on tutustua ruotsalaiseen mediapainotteiseen lukiokouluun ja sen eri linjoihin, sekä saada tietoa ruotsalaisesta lukiojärjestelmästä, esim. päättökokeesta.

Tavoitteemme on myös lisätä Ruotsi- ja Tukholma-tietoutta. Tutustumme vanhaan kaupunkiin ja sen nykyisyyteen ja historiaan, vierailemme joka vuosi kuninkaanlinnan ”Livrustkammaren”-museossa ja teemme opastetun kiertokävelyn Gamla Stanissa.

Kärrtorp on tärkeä yhteistyökumppani koulumme A-ruotsin opiskelijoille, sillä tavalliset ruotsalaiset luokat eivät juurikaan ole kiinnostuneita kommunikoinnista suomenkielisten oppilaiden kanssa ruostsin kielellä.

Meillä on ollut onni saada yhteistyökumppaneiksemme maahanmuuttajaopiskelijoita, jotka osaavat ruotsia hyvin, mutta eivät täydellisesti. Heillekin tapaaminen on tärkeä oppimisprosessi, kuten myös Lumon A-ruotsin opiskelijoille: molemmat kokevat onnistumisen kokemuksia käyttäessään ruotsin kieltä. Kärrtorpin opiskelijat ovat kerrankin se osapuoli, joka hallitsee kielen paremmin kuin keskustelukumppani ja Lumon lukion opiskelijat huomaavat käytännössä selviävänsä hienosti koulussa omaksutulla kielitaidollaan.

Lumon lukio

Urpiaisentie 14

01450 Vantaa

facebook twitter instagram youtube